Spara energi på jobbet

Illustration av en arbetsplats med skrivare, belysning, datorskärm, mobilladdare, dator, skrivbord

Elektronisk utrustning på din arbetsplats förbrukar energi även när du inte använder den. Därför är det viktigt att stänga av utrustningen när den inte används. Genom små åtgärder kan du enkelt spara energi på din arbetsplats. Minskad energianvändning är bra för miljön och sparar pengar.

I ett genomsnittligt kontor kan standby-el stå för upp till 10 procent av den totala energiförbrukningen under ett år. Det är alltså el som datorer, skärmar med mera förbrukar när du inte använder dem. Om alla skulle stänga av utrustningen efter jobbet skulle vi minska onödiga koldioxidutsläpp och kapa elkostnader.

Belysning

  • Släck all belysning som inte används. Släck även belysning och projektor i mötesrummet när du lämnar mötes­rummet.
  • Släcka alltid lampan "på knappen" där det är möjligt, även om lokalens belysning släcks automatiskt först några minuter efter att du har lämnat rummet.
  • Byt ut gamla lampor till LED. En LED-lampa använder cirka 80 procent mindre el än en gammaldags glödlampa. Det sparar energi och är även billigare i längden (räknat på elpris 1 krona per kilowattimme). En glödlampa med en effekt på 60 watt har en på livslängd på 1 000 timmar och kostar 6 kronor. Total kostnad för 25 000 timmar belysning med glödlampa blir 1 650 kronor. En LED-lampa med en motsvarande effekt på 8 watt och en livslängd på 25 000 timmar kostar 60 kronor. Total kostnad för 25 000 timmar belysning med LED-lampa blir endast 260 kronor.

Dator och datorskärm

  • Låter du datorn och skärmen stänga av sig själv så förbrukas energi innan den har nått standby-läge. Sätt den i standby-läge när du går på rast och lunch.
  • En dator förbrukar cirka 20 watt i standby-läge och en datorskärm förbrukar cirka 4 watt när dne inte används. Stäng av datorn och skärmen vid dagens slut, över helgen eller när du går på semester.
  • Tar det lång tid innan datorn går ner i energisparläge? Se över datorns inställningar.
  • Två datorskärmar innebär högre energianvändning än en skärm. Fundera på om du klarar dina arbetsuppgifter lika bra med en skärm.

Dörröppnare

Automatiska dörröppnare är till för god tillgänglighet till byggnader och lokaler och ett viktigt hjälpmedel. Dörren öppnas maximalt och hålls öppen under tillräckligt lång tid för det ska vara lätt för alla att passera.

Om dörröppnare däremot används i onödan bidrar det till ökad elförbrukning och framför allt värmeförlust i byggnaden.

Kommunen har på flera fastigheter valt att lägga en fördröjning som innebär att knappen måste hållas inne i några sekunder för att dörren ska öppnas automatiskt. Det har förändrat beteendet och dörröppnare används när de behövs som mest.

Extra element

Extra element förbrukar mycket energi och kan vara farligt ur brandsynpunkt. Ett extra element kan förbruka 1 000–2 000 watt per timme, vilket är lika mycket energi som 20–40 datorer förbrukar på en timme.

Extra element kan även påverka eller helt slå ut värmesystemet. Om det är kallt på kontoret kommunens lokaler, anmäl till Fastighet.

Felanmälan till Fastighet

Höj- och sänkbart skrivbord

Ett höj- och sänkbart skrivbord är kopplat till eluttaget och förbrukar därför cirka 5 watt även när det inte används. Dra ur elkontakten när du inte använder funktionen.

Mobilladdare

En mobilladdare kopplad till ett eluttag förbrukar cirka 5 watt även när du inte laddar telefonen. Dra ur mobilladdaren ur eluttaget när du inte använder den. Det sparar energi och är säkrare ur brandsynpunkt.

Skrivare/kopiator

En liten skrivare på ett arbetsrum eller en gemensam skrivare/kopiator förbrukar ungefär 107 W när den inte används, till exempel nätter och helger. En gemensam skrivare som används av fler är att föredra framför flera mindre skrivare.

  • Gör upp rutiner för att stänga av kopiatorn eller använd timer.
  • Kopiera dubbelsidigt och sparsamt. Att kopiera sparsamt är även bra ut arbetsmiljösynpunkt eftersom kopiatorer ger ifrån sig emissioner och partiklar när du använder dem.

Undvik standby-el

Skaffa ett grenuttag med strömbrytare. Koppla din dator, datorskärm, höj- och sänkbara skrivbord, skrivare, mobilladdare med mera till grenuttaget så blir det enkelt att stänga av allt när du går hem för dagen.

Sidan publicerades www.umea.se/energispartips