Bygga nytt, ändra eller riva

Behöver du ansöka om lov, göra en anmälan eller kan du börja bygga redan idag? Läs mer om de vanligaste åtgärderna på sidan Vad ska du bygga?

Vanliga ritningar och handlingar

Om du lämnar in korrekta handlingar direkt kan vi snabbare ge besked i ditt ärende.

Se ritningsexempel och information om hur du gör korrekta ritningar Länk till annan webbplats.

Skapa och följ ditt ärende via e-tjänsten

Ansök om lov, förhandsbesked, strandskyddsdispens eller gör en anmälan via e-tjänsten. Via e-tjänsten kan du också:

  • Lämna in kompletterande handlingar eller lägga till kontaktpersoner till pågående ärenden
  • Lämna meddelanden till din handläggare
  • Läsa svar från handläggare
  • Boka tid för tekniskt samråd, arbetsplatsbesök eller slutsamråd i pågående ärenden
  • Lämna in handlingar inför tekniskt samråd, startbesked, slutsamråd eller slutbesked

Det här gäller för ansökningar gjorda innan 16 november 2023

Har du lämnat in ett ärende innan 16 november 2023 hanteras det i vårt tidigare ärendehanteringssystem. Då kan du inte använda vår nuvarande e-tjänst. Det som gäller för dig framgår i de brev och utskick du får av oss.

Mer information

I Bygglovs kvalitetsdeklaration kan du läsa mer om vårt uppdrag och vilken service du som invånare kan förvänta dig.

Sidan publicerades www.umea.se/bygglov