Elda med ved

När ved brinner bildas sotpartiklar och kolväten som är hälsofarliga att andas in. Dessa föroreningar kan i värsta fall leta sig in i lungor och blodkärl och orsaka hjärt- och kärlsjukdomar, luftvägsrelaterade sjukdomar och cancer. Det är framför allt i tätbebyggda områden där många eldar som vedeldning orsakar dålig luftkvalitet.

Lokala eldstäder – tänd i toppen

För att minska utsläppen från vedeldning har nya råd för vedeldning riktade till hushåll tagits fram av Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Råden utgår från senaste rönen från förbränningsforskare, sotare och kamintillverkare. 

Viktiga saker att tänka på är att ha lagom torr ved och god lufttillförsel och att se till att stapla brasan luftigt. En sak många inte vet är att det blir bäst förbränning och minst föroreningar om du tänder brasan i toppen.

Under "Mer information" finns aktuell information från Naturvårdsverket.

Gör så här

Gäller för dig som eldar i kamin, öppen spis eller kakel-/täljstensugn.

Illustration som visar hur du staplar vedträn.

Lägg ett par större vedträn underst och några mindre ovanpå. Korslägg veden luftigt.

Illustration som visar hur du tänder din eld.

Placera tändmedel i toppen, under de översta vedträna. Tänd och låt kaminluckan stå lite öppen tills elden tagit sig.

Illustration som visar att du kan lägga två vedträn luftigt när det bildats en glödbädd.

När det bildats en glödbädd kan du fylla på med 2-3 vedträn. Lägg dem luftigt. Ha spjället helt öppet tills lågorna dragit igång igen.

Bygganmälan

Om du som fastighetsägare planerar att göra en installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, anmäl det till byggnadsnämnden (enligt plan- och bygglagen).

Kaminer och eldstäder

Titta på röken

 • Du eldar rätt om röken är nästan osynlig vid varmt väder.
 • Du eldar rätt om röken är vitaktig vid kallt väder då vattenångan kondenserar i kylan.
 • Om röken är svart eller gul tyder det på dålig förbränning eller fel bränsle.
 • Kontrollera röken så att den inte slår ner på grannarnas hus.

7 tips till dig som eldar

 1. Använd i första hand pellets.
 2. Använd torr ved, det vill säga hugg veden ett år i förväg, lagra den sedan torrt.
 3. Använd miljögodkända pannor, kaminer, braskaminer och spisinsatser.
 4. Småelda inte, utan hellre sällan och rejält 
 5. Du får optimal förbränning och bäst energiutbyte genom att tillföra tillräckligt med luft och hålla förbränningstemperaturen runt 900–1 000 grader Celsius.
 6. Om du har vedpanna, komplettera den med en ackumulatorvolym på minst 1 500 liter. Då behöver du bara elda en gång per dag för att värma huset.
 7. Vid nyinstallation, ändring och reparation, kräv minst ett års garanti på utfört arbete.

Kom ihåg

Det är förbjudet att elda avfall, målat eller impregnerat virke, spånplattor och liknande.

Sidan publicerades