Djur

Alla djur ska behandlas väl och skyddas mot sjukdom och lidande. Var och en som skaffar sig djur tar på sig ansvaret för att djurhållningen inte inverkar negativt på djur, människor och miljö. Djurägaren ska alltså även se till att djuren stör andra människor så lite som möjligt.

Djurskydd

Djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. Så står det i djurskyddslagen och det gäller för alla djur som hålls av människor. Om du misstänker att djur missköts eller om du har frågor om tillsyn av djur kan du kontakta länsstyrelsen. De har ansvaret för djurskyddsfrågor.

Djurhållning

För att få ha vissa typer av djur krävs tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Om du har många djur kan du behöva tillstånd från länsstyrelsen.

Tillstånd inom detaljplanelagda områden

Du behöver ansöka om tillstånd hos miljö- och hälsoskyddsnämnden för att ha vissa djur i detaljplanelagda områden inom Umeå kommun.

Djur som kräver tillstånd:

  • nötkreatur
  • häst
  • get
  • får
  • svin – undantag: minigris som hålls som sällskapsdjur
  • pälsdjur som inte är sällskapsdjur
  • fjäderfä som inte är sällskapsdjur

Miljö- och hälsoskyddsnämnden gör en bedömning om djurhållningen kan tillåtas med eller utan villkor och om platsen är lämplig. Tyngdpunkten vid tillståndsprövningen läggs på att djurhållningen inte ska orsaka störningar för grannar. Exempel på störningar som kan uppstå vid djurhållning är ljud, lukt eller flugor.

Avgifter

För handläggning av ärendet kommer en fast avgift motsvarande 2 timmars handläggningstid att tas ut i enlighet med gällande taxa. Avgiften faktureras i efter hand.

Avgifter och taxor hos miljö- och hälsoskydd

Har du många djur?

Då kan du behöva söka tillstånd hos Länsstyrelsen, även om djurhållningen ska vara utanför detaljplanelagda områden. I vissa fall krävs det tillstånd för att ha hundar och katter. Du måste till exempel söka tillstånd för att ha hunddagis, hund- eller kattpensionat eller omplaceringshem för djuren. Du måste även ha tillstånd för att få ha många egna djur.

Mer information på länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor om djurskydd

Om du har frågor, kontakta Länsstyrelsen på telefon 010-225 41 22 eller mejla till vasterbotten@lansstyrelsen.se

Sidan publicerades