Tillgänglighetsredogörelse

Umeå Kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur Umeå kommun uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Umeå kommun som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss på på följande sätt:

Välj typ av ärende: * (obligatorisk)
Välj typ av ärende:
Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Se kontaktuppgifter i stycket om "Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen".

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats..

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

 • Bilder har otillräckliga alternativtexter och kan skapa svårigheter att förstå innehållet för användare som navigerar på webbplatsen med skärmläsare.
 • Det saknas syntolkning av filmer.
 • Det finns mindre problem kopplat till rubrikstrukturen, samt formulärs objekt som inte har kopplade ledtexter.
 • Sidmeny på undersidor har fält som inte kommunicerar status på korrekt sätt.
 • "Lyssna"-funktionen går inte att nå för användare som navigerar med skärmläsare.
 • Länken för att navigera direkt till innehåll beter sig inte som förväntat.
 • Funktionen för språkändring hanteras in korrekt i koden. Korrekt språkkod används inte för de språkalternativ som finns.
 • Det saknas indikering om vilka inmatningsfält som är obligatoriska.
 • Det finns länkar som saknar tydlig beskrivning om länkars mål. Det finns även problem kopplat till formulärsobjekt som saknar tydlig beskrivning.
 • Antal sökresultat vid sökning kan inte tolkas av skärmläsare. Vilket gör att resultat inte kommuniceras.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Det saknas tillräckliga kontraster vid fokus på delar av webbplatsen.
 • Sidmenyn på undersidor har alternativ som lägger sig på varandra när text förändras.
 • Fel indikeras enbart med text. Det saknas tydligt markering var felet begåtts.
 • Det saknas indikering om inmatningsfält är obligatoriska.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Felmeddelanden är svåra att urskilja från annan text, då dess förmedlas med enbart färg.
 • Det saknas tillräckliga kontraster vid fokus på delar av webbplatsen.

Problem vid användning utan hörsel

 • Det saknas undertexter på flertalet filmer.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • "Lyssna"-funktionen går inte att nå för användare som navigerar med tangentbord.
 • Länken för att navigera direkt till innehåll beter sig inte som förväntat.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Felmeddelande associeras inte till vilket fält det berör.
 • Det saknas indikering om inmatningsfält är obligatoriska.
 • Det finns felmeddelande som inte har tillräcklig beskrivning för att ge information kring hur man ska åtgärda problemet.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

På sidan finns det en del kartor. Kartor som inte är tillför navigering omfattas inte av lagkravet.

Hur vi testat webbplatsen

Useit Consulting Sweden AB har gjort en oberoende granskning av Umeå kommun.
Senaste bedömningen gjordes den 13 december 2022.
Redogörelsen uppdaterades senast den 19 december 2022.