Tillgänglighetsredogörelse, övrig webb

Umeå kommun står bakom dessa webbplatser. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här webbsidan beskriver hur webbplatserna uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. Vi strävar efter att våra webbplatser ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder.

Webbplatser som länkar till denna sida:

umea400.se Länk till annan webbplats.

www.designbyumea.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

https://www.umea.se/web/utforareochleverantorer.4.475b215d180a74221c0dcd.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

storsjohallen.umea.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

samt

Easit-självserviceportal IT

Easit-självserviceportal SOC

Easit-självserviceportal UTB

Personalprocessen (Ärendeportalen)

Easit-självserviceportal Städservice

Easit-självserviceportal Upphandling, avtal och inköp

Allt om Västerbotten - Evenemang i Västerbotten (alltomvasterbotten.se) Länk till annan webbplats.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatserna inte är helt tillgängliga. Se avsnittet "Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet".

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontaktar du oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Välj typ av ärende: * (obligatorisk)
Välj typ av ärende:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det kan för de olika webbplatserna finnas bristande förenlighet med lagkraven, till exempel:

 • Analyser av tillgängligheten är inte slutförd eller saknar vissa delar.
 • Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.
 • Sidor och funktioner beskrivs inte alltid konsekvent i samtliga länkar, hänvisningar och rubriker.
 • Viss information som automatiskt hämtas från externa webbplatser är otillgänglig.
 • Kontrasterna i vissa illustrationer, diagram, bilder, ikoner och filmer är otillräckliga.
 • Vissa tabeller och formulär är otillgängliga för bland annat skärmläsaranvändare.
 • Det kan förekomma länkar som är otydligt formulerade, så att det inte framgår vart länken leder.
 • Vissa sidor saknar unika och relevanta sidtitlar.
 • Det finns flera e-tjänster och system, som du når via umea.se, som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna när det till exempel gäller tillgänglig kod. Ett flertal av de system och e-tjänster som inte uppfyller tillgänglighets­principerna är system som vi inte själva äger eller kan justera i. Det kommer att förändras vid kommande upphandlingar.
 • Filmer är inte alltid textade eller syntolkade. Organisationen åberopar här oskäligt betungande för att inspelningarna ska vara tillgängliga längre än 14 dagar.
 • Delar av webbplatserna uppfyller inte tillgänglighetsprinciperna när det exempelvis gäller tillgänglig kod. Vi kommer att påbörja planeringen av hur vi systematiskt ska åtgärda dessa problem.

Hur vi testat webbplatsen

Webbplatsägarena har gjort en alllmän, ej dokumenterad, självskattning. Bedömningen görs på nytt under 2023.

Redogörelsen uppdaterades senast 2022-11-22