Sociala medier

Här hittar du Umeå kommuns konton i sociala medier och kontaktuppgifter till de som ansvarar för dem.

Allmänna

Lista på allmänna sociala medier

Verksamhet / kanal

Kontakt

Team Umeå kommun, Instagramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

linda.nejdsater@umea.se

Umeå kommun, Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – Umeå kommuns officiella Facebooksida

hakan.goransson@umea.se

Umeå kommun, Flickrlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – Umeå kommuns officiella Flickr-kanal, inaktivt konto

ulrika.bjorn@umea.se

Umeå kommun, Instagramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – Umeå kommuns officiella Instagram

ulrika.bjorn@umea.se

Umeå kommun, Linkedinlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

jennie.israelsson@umea.se

Umeå kommun, Twitterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – Umeå kommuns officiella twitterflöde

hakan.goransson@umea.se

Umeå kommun, Youtubelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – Används bland annat för fullmäktiges sammanträden

ulrika.bjorn@umea.se

Visit Umeå, Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – Umeås turistcenter informerar om evenemang och besöksmål
Visit Umeå, Instagramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

kristina.thelin@umea.se

tinna.sandstrom@umea.se

erja.back@umea.se

hanna.sondell@umea.se

Umeå. Vill Mer/Innovation by Umeå, Youtubelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – Filmer om platsen Umeå

anna.olofsson@umea.se

Vård- och omsorgsboenden, äldreboenden

Lista på sociala medier inom vård- och omsorgsboenden

Verksamhet / kanal

Kontaktpersoner

Aktrisen, Facebooklänk till annan webbplats – Information till närstående

katrin.naslund@umea.se

Bruksbacken, Facebooklänk till annan webbplats – Information till närstående

maria.brannelid@umea.se

Dragonen, Facebooklänk till annan webbplats – Information till närstående

annelie.nordin@umea.se

Eriksdal, Facebooklänk till annan webbplats – Information till närstående

tina.lundvik@umea.se

Ersboda, Facebooklänk till annan webbplats – Information till närstående

jessica.stromqvist@umea.se

Hagaborg, Facebooklänk till annan webbplats – Information till närstående

ingrid.elmnert@umea.se

Hemgården, Facebooklänk till annan webbplats – Information till närstående

susanna.stenlund.soc@umea.se

ulla.akerstrom@umea.se

Holmsund, Facebooklänk till annan webbplats – Information till närstående

kare.thellbro@umea.se

linda.alm.holmgren@umea.se

Lundagård, Facebooklänk till annan webbplats – Information till närstående

mia.lundgren@umea.se

Marielund, Facebooklänk till annan webbplats – Information till närstående

lisette.hellgren@umea.se

erica.nilsson@umea.se

Nordstjärnan, Facebooklänk till annan webbplats

annika.bjorkman

Prästsjögården, Facebooklänk till annan webbplats – Information till närstående

helen.mosten@umea.se

Sjöbacka, Facebooklänk till annan webbplats – Information till närstående

susanne.sparby@umea.se

Sjöjungfrun, Facebooklänk till annan webbplats – Information till närstående

jeanette.sandstrom@umea.se

Skräddaren, Facebooklänk till annan webbplats – Information till närstående

annika.bjorkman@umea.se

camilla.forsmark@umea.se

Solbacken, Facebooklänk till annan webbplats – Information till närstående


Solgården, Facebooklänk till annan webbplats – Information till närstående

anneli.taflin@umea.se

Tegs äldrecenter, Facebooklänk till annan webbplats – Information till närstående

mona.bosson@umea.se

Tomtebo, Facebooklänk till annan webbplats – Information till närstående

susanne.v.jakobsson@umea.se

Andra stöd- och omsorgsverksamheter

Lista på sociala medier inom stöd och omsorg

Verksamhet / kanal

Kontaktpersoner

Anhörigstöd, Facebooklänk till annan webbplats – Tips och råd för dig som vårdar en anhörig

riitta.paivarinta@umea.se

Aros, Youtubelänk till annan webbplats – Sysselsättning inom socialpsykiatrin

anna-maria.lundstrom@umea.se

Backens familjecentral, Facebooklänk till annan webbplats – Information om aktiviteter, riktat till besökare

bengt.g.astrom@umea.se

Demensteamet, Facebooklänk till annan webbplats


Familjehemscentrum, Facebooklänk till annan webbplats – Information till familjehem samt intresserade av att bli familjehem

asa.marklund.soc@umea.se

Familjepeppen, Facebooklänk till annan webbplats – Föräldrastöd i samverkan i Umeå­regionen

sara.stenberg@umea.se

Fritid för alla, Facebooklänk till annan webbplats – Fritid för allas aktiviteter

malin.olofsson@umea.se

anneli.a.karlsson@umea.se

Fältarna, Instagramlänk till annan webbplats

lennart.andersson@umea.se

Fältgruppen Umeå kommun, Facebooklänk till annan webbplats

lennart.andersson@umea.se

Hikikomori, Facebooklänk till annan webbplats – hälsofrämjande verksamhet för personer mellan 16 och 25 år som befinner sig mest hemma, det vill säga inte går i skolan eller arbetar och saknar sysselsättning.
Hikikomori, Instagramlänk till annan webbplats

ida.hornsten@umea.se
tove.olofsson@umea.se

Holmsund/Obbola familjecentral, Facebooklänk till annan webbplats

Jenny.M.Lundin@vll.se

Hörnefors familjecentral, Facebooklänk till annan webbplats

annette.e.andersson@umea.se

Personlig assistans, Facebooklänk till annan webbplats – Information om verksamheten samt relevanta nyheter inom assistans­området

sara.rosberg@umea.se

Träffpunkten Tavelsjö, Facebooklänk till annan webbplats

anette.westin@umea.se

Ungdomstorget, Facebooklänk till annan webbplats – Ett samordnat och anpassat stöd i rätt tid, för att underlätta etablering på arbetsmarknaden

veronica.johansson@umea.se

Öppen förskola Ersboda, Facebooklänk till annan webbplats

annika.a.andersson@umea.se

Öppen förskola Teg, Facebooklänk till annan webbplats

christina.jonsson.2@umea.se

Service, rådgivning och övrigt

Lista på sociala medier inom övriga områden

Verksamhet / kanal

Kontaktpersoner

Be Green Umeå, Youtubelänk till annan webbplats – Projektet Be Green Umeås Youtube-kanal, används inte längre. Sista filmklippet publicerades i april 2015.


Energi- och klimatrådgivningen, Facebooklänk till annan webbplats – Miljö- och hälsoskydds Facebooksida för klimat- och energirådgivning

johan.sandstrom@umea.se

Föreningsbyrån, Facebooklänk till annan webbplats – Om föreningsbyråns tjänster

monica.svonni@umea.se

Måltidsservice, Instagramlänk till annan webbplats – Här delar vi på Måltidsservice med oss av bilder från våra kök och måltider, kryddat med inspiration för en hälsosam, hållbar och trevlig måltid.

marie.backman@umea.se

Returbutiken, Facebooklänk till annan webbplats – Information om försäljning av återbrukade produkter, öppettider, event med mera

johan.larsson@umea.se

ola.lundberg@umea.se

Umebrå, Facebooklänk till annan webbplats – Umeå kommuns brotts- och drogförebyggande råd


Umeå näringsliv, Facebooklänk till annan webbplats – Vi lyfter fram information, eller bjuder in till dialog kring ämnen som bedöms vara intressanta för företag och andra organisationer inom Umeås näringsliv. Kanalen används också för att ge en inblick i Umeå näringslivs verksamhets arbete samt öppna för ytterligare kontakter med näringslivets aktörer.

nils.hakansson@umea.se

anna.olofsson@umea.se

Sidan publicerades