Jobb och företagande

  • Umeå med i dragkamp om miljardetablering

    Företaget Kaunas Metal söker etableringsort i norra Sverige för att bygga en industrianläggning för återvinning av stål och grön storskalig produktion av armeri...
  • Allt starkare företagsklimat i Umeå

    Företagsklimatet i Umeå blir allt bättre och kommunen tar nu en åttonde­plats i Svenskt Näringslivs årliga undersökning i kategorin Större stad. Den poäng som p...
  • Industrisamarbete ska locka arbetskraft

    Åtta ledande teknik- och industriföretag, några av regionens största arbetsgivare, har startat ett historiskt samarbete för att attrahera fler till Umeåregionen...