Tillstånd, regler och tillsyn

När du ska starta en ny verksamhet eller förändra en du redan driver kan du många gånger behöva kontakta kommunen.

Det kan gälla ansökan, anmälan eller du kan helt enkelt behöva information och råd om vad som gäller. Det är många lagar och regler som ska följas. Vi vet att många tycker att det ofta är krångligt att veta var man ska vända sig inom kommunen.

Information och rådgivning för företagare hos Umeå kommuns företagslots

Olika typer av tillstånd

Nedan finns en sammanfattning över vilka tillstånd med mera du som företagare kan behöva.

Alkohol

Servering av alkohol kräver serveringstillstånd

Avfall

Hantering av avfall kräver ibland tillstånd.

Avfall och återvinning

Bekämpningsmedel

Läs om tillstånd, regler kring försäljning, krav på dokumentation och kontroll av bekämpningsmedel.

Bekämpningsmedel

Brandfarlig vara

Hantering av brandfarliga varor kräver oftast tillstånd.

Brandfarliga och explosiva varor

Brandskydd

Enligt lag har fastighetsägare och den som bedriver verksamhet i lokalerna ansvaret för brandskyddet i byggnaden.

Brandskydd och förebygga olycka

SBA – systematiskt brandskyddsarbete

Buller

Verksamhet får inte överskrida vissa ljudnivåer.

Buller, företag och offentliga anläggningar

Bygglov

Ombyggnad/tillbyggnad/nybyggnad, skyltar, markarbeten kräver oftast bygglov/marklov.

Bygga nytt, ändra eller riva

Byggställning eller container på kommunens mark

Om du till exempel behöver ställa ut en container, byggställning eller skylift på kommunens mark behöver du tillstånd.

Bygga och renovera

Djurhållning

Ska du yrkesmässigt föda upp, utfordra, förvara, upplåta, sälja djur måste du ha tillstånd. Sedan 1 januari 2009 ligger ansvaret hos Länsstyrelsen.

Djur

E-cigaretter

Försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare måste anmälas.

Tobak och e-cigaretter

Evenemang på offentlig plats

Då kan du behöva tillstånd för försäljning och servering av livsmedel, byggnationer, tält, scener eller servering av alkohol. Du kanske också behöver en trafikanordningsplan.

Tillstånd för aktiviteter och evenemang

Folköl

Den som ska sälja/servera folköl är skyldig att anmäla verksamheten

Hygienlokaler

Ska du starta verksamhet där du använder skalpeller, akupunkturnålar eller andra nålar, piercingverktyg, lansetter nagelbandssaxar eller andra stickande och skärande verktyg i direktkontakt med hud? Då ska det anmälas till miljö- och hälsoskydd.

De verksamheter som kan vara aktuella är till exempel akupunktur, tatuering, kosmetisk tatuering, piercing, fotvård, nagelskulptur, microneedling, barberare eller håltagning med pistol.

Hygienlokaler

Köldmedier

För att minska miljöskadan finns det regler för vilka köldmedier (kallas ofta freoner) som får användas. Ofta krävs anmälan till miljö- och hälsoskydd.

Köldmedier

Livsmedel

Som företagare har du ansvar för de produkter du tillverkar och säljer. Miljö- och hälsoskydd registrerar eller godkänner anläggningar för livsmedelsverksamhet samt inspekterar de olika anläggningarna.

Livsmedel

Lotterier

Tillhör du en ideell förening och vill anordna ett lotteri? Om lotterna kostar mer än sju kronor styck eller om ni säljer lotter till allmänheten behöver ni tillstånd.

Lotterier, tillstånd

Miljöfarlig verksamhet

Enligt Miljöbalken ska du som företagare ha sådan kunskap om din verksamhet att du vet hur den påverkar miljön.

Företag och miljöfarlig verksamhet

Muddring

Muddring är en vattenverksamhet som innebär att man tar bort bottenmaterial i en sjö, ett vattendrag eller hav.

Muddring

Receptfria läkemedel

Om du ska sälja receptfria läkemedel krävs anmälan till Läkemedelverket.

Receptfria läkemedel

Skyltning

Trottoarpratare och banderoller kräver tillstånd.

Skyltar, affischer

Spelautomater

Spelinspektionen är tillstånds- och tillsynsmyndighet och ger tillstånd för spelautomater som kräver det. Kommunen ges tillfälle att yttra sig inför beslut.

För att få tillstånd för en så kallad värdeautomat måste en restaurang ha serveringstillstånd för alkohol.

Spelautomater Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (spelinspektionen.se)

Tobak

Försäljning av tobak kräver tillstånd och det finns lagar om rökfria miljöer.

Tobak och e-cigaretter

Torghandel

Tillfälliga torgplatser hyr du av Gator och parker.

Försäljning, torghandel

Transporttillstånd

Om du ska genomföra en transport där du behöver få beviljat ett undantag från bestämmelserna om största tillåtna bredd, längd eller vikt.

Transporttillstånd

Uteservering

Polisen utfärdar tillstånd för uteservering. Kommunen yttrar sig utifrån framkomligheten, brandsäkerheten och ur omgivningssynpunkt. Ibland krävs också bygglov.

Uteservering

Icke kommunala tillstånd

Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket har samlat information och tjänster från myndigheter för dig som driver eller vill starta företag. Läs mer på www.verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Avgifter och taxor

Kommunens avgifter och taxor

Sidan publicerades