Avfall och återvinning

Här är information om avfall och återvinning, hur du sorterar ditt avfall och hur du hittar till återvinningsstationer och återvinningscentraler.

Sortera ditt hushållsavfall rätt

Vakin är det kommunala vatten- och avfallsbolaget som ansvarar för avfall och återvinning i Umeå kommun. På vakin.se får du hjälp att sortera ditt hushållsavfall.

Vakins sorteringsguide Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förpackningsinsamling på återvinningsstationen

På en återvinningsstation kan du lämna hushållets sorterade förpackningar. Återvinningsstationer finns även i anslutning till kommunens återvinningscentraler.

Hitta återvinningsstationer, ÅVS Länk till annan webbplats.

Grovavfall, trädgårdsavfall och farligt avfall på återvinningscentralen

På återvinningscentralerna kan du lämna hushållets grovavfall, trädgårdsavfall och farligt avfall. Återvinningscentraler finns på sju olika ställen i kommunen.

HItta återvinningscentraler, ÅVC Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sortera material från bygg och rivning rätt

När du bygger, renoverar och river är det viktigt att hantera vissa material på rätt sätt. Läs i vår materialsorteringsguide om olika typer av avfall som kan uppstå vid byggnation och rivning.

Materialsortering vid rivning och renovering Öppnas i nytt fönster.

Vem gör vad?

Vakin

Vakin, Vatten- och avfallskompetens i norr AB, är ett kommunalt bolag som ansvarar för avfall och återvinning i Umeå kommun. Vakin administrerar alla sophämtningsabonnemang.

Avfall och återvinning på vakin.se Länk till annan webbplats.

Umeå kommun

En del frågor som rör avfall och återvinning hanteras av Miljö- och hälsoskydd på Umeå kommun. Miljö- och hälsoskydd är tillsynsmyndighet över avfallshanteringen och handlägger anmälningar. Det är till exempel anmälningar av kompostering av avfall, latrin, tillfälligt uppehåll i hämtning av hushållsavfall, användning av avfall för anläggning, användning av järnsand och transport av avfall.

Gator och parker på Umeå kommun ansvarar för att hålla gator och allmänna platser rena.

Kommunens e-tjänster

Här nedan finns e-tjänster för anmälan av kompostering av avfall, anmälan av kompostering av latrin och ansökan om uppehåll i avfallshämtning ned. Övriga e-tjänster om avfall finns i kommunens förteckning över e-tjänster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidan publicerades www.umea.se/atervinning