Länkar

Umeå kommun

Energieffektiva byggnader

Hållbar utveckling

Konsumentrådgivning

Energiprogrammet för hållbar utveckling i Umeå kommun , 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Myndigheter

Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Energimyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Konsumentverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturvårdsverk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.et Länk till annan webbplats.

Branschorganisationer

SVEP - Svenska värmepumpföreningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svensk solenergi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Energiföretagen

Svenska bioenergiföreningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svensk vindkraft Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elpriser

Elprisguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Konsumenternas elrådgivningsbyrå Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lokala och regionala energi- och miljöaktörer

Umeå energi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Norrbottens energikontor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen i Västerbotten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regionförbundet Västerbotten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontoret för hållbart resande i Umeåregionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övrigt

Energiråd på nätet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - energirådgivningen i Stockholmsregionen

Svenska kraftnät Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenska naturskyddsföreningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades