Boendemiljö, buller och luftkvalitet

Den största källan till luftföroreningar i Umeå och i många andra tätorter är trafiken – både vanliga bilar och tung trafik. I Umeå kommun mäter Miljö- och hälsoskydd luftföroreningarna året runt. Mätningar har visat att miljö­kvalitets­normen för kvävedioxid överskrids i centrala Umeå.

Buller är ljud som uppfattas som störande. Vad som uppfattas som buller kan variera från person till person. Bygg­arbets­platser, vägtrafik och konserter är exempel på bullrande verksamheter som kan störa. Buller kan även komma inifrån byggnader – fläktar, hissar eller tvättstugor.

Sidan publicerades