Badanläggningar

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för tillsynen över kommunens strand- och bassängbad samt de bassänger, pooler och floatingtankar där företag och föreningar erbjuder bad för allmänheten.

Verksamheten ska genom egen­kontroll säkerställa att badvattenkvaliteten är god. För att kontrollera att baden sköts och för att säkerställa kvaliteten på badvattnet, tas prover på badvattnet med jämna mellanrum.

Vid allt badande måste man tänka på att det kan finnas bakterier i vattnet även om det ser rent ut och även om det tidigare aldrig varit några prov som varit dåliga. Om något verkar misstänkt eller om ni känner någon konstig lukt, undvik att bada och kontakta i första hand ansvariga på badanläggningen och i andra hand Miljö- och hälsoskydd.

Strandbad

I Umeå kommun provtas och kontrolleras vattenkvaliten på drygt 20 strandbad. Varje bad provtas minst tre gånger per sommar. Provtagningsresultat och bedömning av vattenkvalitet kan du ta del av på Badplatsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karta över badplatser i kommunen och uppdaterad information

Bassängbad

Bassängbad som allmänheten får använda ska enligt § 38 förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Anmälan ska se senast sex veckor innan verksamheten påbörjas. Verksamheten får påbörjas 6 veckor efter att anmälan har lämnats in eller efter ett beslut i Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Personlig hygien

Som badande är det viktigt att du duschar noggrant innan du hoppar i bassängen. På kroppen och i håret har du bakterier, kemikalier, smink och urin och tvättar du dig inte noga innan du hoppar i bassängen hamnar det i badvattnet. För att få bort bakterier så används klor i vattnet och ju mer bakterier, smuts, kemikalier och urin som tillförs ju mera klor måste det tillsättas.

  • Kilovis med hår, hud och smuts samlas i bassänger.
  • Desto mer hår, hud och smuts, desto större blir klorförbrukningen för att rena vattnet.
  • En hög klorhalt gör att det svider och kliar i ögonen och på huden.

Egenkontroll

Den som driver en badanläggning är skyldig att planera och kontrollera verksamheten så att risker för människors hälsa eller miljön undviks. Med det menas att bland annat regelbundna provtagningar av badvattnet, skriftliga rutiner för skötsel av anläggningen, rutiner vid driftstörningar med mera.

Miljösanktionsavgift

Miljösanktionsavgift på 3 000 kronor (SFS 2012:259) ska betalas av den som påbörjat en verksamhet utan att ha gjort en anmälan till Miljö- och hälsoskydd.

Sidan publicerades