Hygiensk behandling

Verksamheter med hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta där stickande och skärande verktyg används i direktkontakt med hud ska senast 6 veckor innan start anmäla verksamheten till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

De verksamheter som kan vara aktuella är till exempel akupunktur, tatuering, kosmetisk tatuering, piercing, fotvård, nagelskulptur, microneedling, barberare eller håltagning med pistol, det vill säga alla verksamheter där man använder skalpeller, akupunkturnålar eller andra nålar, piercingverktyg, lansetter nagelbandssaxar eller andra stickande och skärande verktyg i direktkontakt med hud.

Verksamheter med behandlingar där det inte finns risk för blodsmitta eller annan smitta och där inga stickande eller skärande verktyg används, som till exempel massage, skönhetsvård och hårvård behöver inte anmäla sin verksamhet till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Trots detta så utövar nämnden tillsyn över verksamheten.

Anmälan om verksamhet

Innan en verksamhet, där det finns risk för blodsmitta eller annan smitta, startar eller ändras krävs att du i god tid lämnar in en fullständig anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Nämnden ställer vissa krav på hur en lokal för hygienisk behandling ska se ut samt hur verksamheten ska skötas för att skydda människors hälsa.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har 6 veckor på sig att handlägga din anmälan. Du får starta din verksamhet när du har fått ett beslut från Miljö- och hälsoskyddsnämnden och uppfyllt eventuella krav.

Du ska göra en anmälan när du:

 • startar en verksamhet där stickande eller skärande verktyg används
 • byter lokal
 • utökar din verksamhet med ytterligare behandling där stickande eller skärande verktyg används
 • startar ambulerande verksamhet, det vill säga gör hembesök eller deltar vid mässor eller evenemang i Umeå kommun
 • är en gästverksamhetsutövare eller lärling som erbjuder allmänheten stickande eller skärande behandlingar mot betalning
 • byter organisationsnummer

Information som ska finnas med i anmälan

 • En ritning över lokalen. Följande ska markeras på ritningen:
  • behandlingsplats
  • handfat
  • väntrum för kunder
  • toalett/er
  • utrymme för rengöring av instrument
  • plats för städutrustning
  • utslagsvask för skurvatten
 • En beskrivning av den ventilation som finns i lokalen, exempelvis självdrag eller mekaniskt styrd ventilation
 • Dokumentation angående hygien- och smittskyddsrutiner vid behandling
 • Dokumentation angående rutiner för rengöring, desinfektion och sterilisering av redskap/verktyg
 • Dokumentation om hur stickande/skärande avfall omhändertas
 • Dokumentation om hur du informerar kunder före och efter behandling

Nya regler för anmälan om verksamhet/hygienisk behandling

Anmälningsplikten för hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta utvidgades efter 1 juli 2021 till att omfatta även “annan smitta”. Det innebär att alla verksamheter som använder kniv, skalpell, håltagningspistol, stickande eller skärande verktyg i direktkontakt med hud numera är anmälningspliktiga. Exempel på blodsmitta är Hepatit B, hepatit C, HIV och exempel på ”annan smitta” är stafylokocker, streptokocker, tarmbakterier, virus och svamp.

Har du redan en verksamhet som kan tänkas omfattas av denna förändring behöver du anmäla din verksamhet till oss. Du måste alltså anmäla din verksamhet, oavsett om du avser starta den eller om du sedan tidigare bedriver en sådan verksamhet.

Är du osäker på om din behandling är anmälningspliktig eller inte, skicka ändå in en anmälan så gör vi en bedömning. Om vi bedömer att du inte är anmälningspliktig kommer vi avsluta din anmälan och du kommer inte behöva betala någon avgift.

Exempel på verksamheter som kan omfattas

 • Nagelsalong/nagelskulptör
 • Frisör (om blad används mot hud)
 • Piercing med håltagningspistol
 • Barberare
 • Även andra verksamheter kan omfattas, vid frågor kontakta miljö- och hälsoskydd.

Varför ska jag anmäla? 

Syftet med anmälan är att uppmärksamma miljö- och hälsoskyddsnämnden på vilken verksamhet som planeras att starta och därmed ge nämnden möjlighet att reagera, till exempel om lokalen inte är lämplig för verksamheten eller om kunskap eller rutiner saknas. Det är möjligt att förändringar i lokalen behöver göras eller att rutiner behöver förbättras för att verksamheten ska kunna bedrivas på ett säkert sätt för hälsa och miljö.

Lokal för hygienisk verksamhet

När miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer om en lokal är lämplig att använda för hygienisk verksamhet utgår bedömningen från Socialstyrelsen vägledning. Enligt Socialstyrelsen behöver en lokal för hygieniska behandling uppfylla följande

 • Lokalen utformad efter verksamhetens behov
 • Tvättställ med flytande tvål och pappershanddukar i behandlingsrummet
 • Avskilt utrymme för rengöring, desinfektion och sterilisering av redskap/verktyg
 • Golv, väggar, tak och annan inredning utformade så att de lätt kan rengöras
 • Ett ändamålsenligt frånluftsventilerat städutrymme med utslagsvask och rinnande varmt och kallt vatten
 • Separat kund- och personaltoalett i större verksamheter
 • Ventilation ska ha ett uteluftsflöde (tilluft) på minst 7 l/s och person + minst 0,35 l/s per kvadratmeter golvarea.

Läs mer om utformning av en lokal för hygienisk verksamhet i Socialstyrelsen handbok. Den hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en fast avgift på 7 timmar för handläggning av anmälan.

Länk till anmälningsplikt för verksamheter, avgifter.

Egenkontroll

Den som driver en verksamhet enligt § 38 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är enligt miljöbalken skyldig att själv kontrollera sin verksamhet genom så kallad egenkontroll. Syftet är att förhindra att människor utsätts för smitta, får allergiska reaktioner eller drabbas av andra olägenheter för hälsan. Syftet är också att förhindra att miljön tar skada av till exempel de produkter som används i verksamheten.

Länk till egenkontroll för lokaler hygienisk behandling

Bygglov/Bygganmälan

Verksamheten kan förutom anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden även behöva ansöka om bygglov eller göra en bygganmälan. Du bör därför alltid ta kontakt med en bygglovshandläggare i samband med att du tänker öppna, ta över, eller göra ändringar i en lokal. Detta gäller också om du tänker bygga om eller installera nytt ventilationssystem.

Miljösanktionsavgift

Miljösanktionsavgift på 3 000 kronor (SFS 2012:259) ska betalas av den som påbörjat en verksamhet utan att ha gjort en anmälan till Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Nyttiga dokument

Kontakt

Amanda Jonsson
miljöinspektör

Barbro Waldenström
miljöinspektör

Ellinor Jonsson
miljöinspektör


090-16 10 00 (växel)

miljoochhalsoskydd@umea.se

Sidan publicerades