Elsaneringsbidrag

Vad ges bidrag till?

Kommunen har beslutat att ge särskilt kommunalt bidrag till elsanering av bostäder för de som besväras av elöverkänslighet. Du hittar regler för bidrag i menyn, rubriken "Regler".

Vem kan få bidrag?

Bidrag ges till enskild person vare sig man äger bostaden eller äger den med hyres- eller bostadsrätt. För åtgärder i hyres- eller bostadsrättslägenhet krävs fastighetsägarens medgivande.

Ansökan

Skriv ut och fyll i ansökningsblanketten:

Kommunens handläggare ger information om vilka handlingar som måste lämnas in med ansökan. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Skicka ansökan till

Umeå kommun
Byggnadsnämnden
901 84 Umeå.

Beslut

Byggnadsnämnden beslutar om bidraget.

Utbetalning

Bidraget betalas ut när arbetet är utfört.

 • Kontakt

  Bostadsanpassningen

  Expedition

  090-16 23 06 bab@umea.se

  Besöksadress

  Stadshuset, Skolgatan 31 A

  Postadress

  Bostadsanpassningen
  901 84 Umeå

Sidan publicerades