Muddring

Muddring är en vattenverksamhet som innebär att man tar bort bottenmaterial i en sjö, ett vattendrag eller hav. Man kan muddra genom att spränga, gräva eller suga upp material. Syftet med muddringen kan exempelvis vara att öka vattendjupet för att kunna bygga, få bättre framkomlighet för båtar eller fördjupa en farled eller hamn.

Tre prövningar innan muddring

Muddring kräver ofta tre prövningar innan man kan påbörja åtgärden,

  1. dispens från strandskyddet
  2. anmälan/tillstånd om vattenverksamhet
  3. anmälan upplägg av muddermassor.

Om du enbart ska anmäla upplägg av muddermassor kan du mejla dina uppgifter till miljoochhalsoskydd@umea.se.

Om du ska anmäla upplägg av muddermassor och samtidigt anmäla vattenverksamhet ska pdf-blanketten "Anmälan vattenverksamhet" användas tills vidare, som ligger längst ned på sidan.

En karta där platsen är utmärkt ska bifogas. Länk till kartunderlag hittar du på www.umea.se/kartor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Olika nivåer

Avgift

Handläggning av strandskyddsdispenser vid vattenverksamhet debiteras per timme utifrån gällande taxa enligt miljöbalken. Timavgift tas också ut för handläggning av anmälan/ansökan om vattenverksamhet och anmälan om upplägg av muddermassor.

Blanketter

Vi vill gärna att ni skickar in er anmälan/ansökan digitalt. För anmälan om upplägg av muddermassor använd nedanstående e-tjänst.

Mer information

Om du planerar att muddra eller genomföra annan vatten­verk­sam­het, glöm inte att skicka in anmälan i god tid, handläggnings­tiden är upp till 8 veckor.

Länkar

Mer information om dispens från strandskydd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till kartunderlag (www.umea.se/kartor)

Information om uppläggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.av muddermassor (avfall) (länsstyrelsen)

Information om dumpning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(länsstyrelsen)

Sidan publicerades