träd, skogsstig, solsken

Träd och skog

Umeå kommun förvaltar ungefär 26 000 träd som står längs med gator, på torg och i parker. Träden finns registrerade i en databas där information om träden uppdateras dagligen. Året runt arbetar personal med att plantera, vattna, beskära och göra säkerhetsbesiktningar av träden.

Umeå kommun förvaltar även en stor andel skog. 2019 bestod beståndet av cirka 6 500 hektar produktiv skogsmark.

Sidan publicerades