Kommunalhuset på Backen fotograferat innan rivning. Foto: Göte Böhlin, Västerbottens museum.

Kommunalhuset på Backen fotograferat innan rivning. Foto: Göte Böhlin, Västerbottens museum.

6. Kommunalhuset Backen

Kommunkansli, församlingsgård och föreningshus. Mitt emot Backenskolan, på andra sidan Backenvägen, låg det så kallade Kommunalhuset. Byggnaden var ljusgrå med vita detaljer. Den uppfördes 1893 och blev en viktig samlingsplats. Här hölls kommunal- och kyrkostämmor, konfirmandutbildning, söndagsskola, byastämmor och många andra föreningsmöten. På husets övervåning fanns ett folkbibliotek och i perioder användes lokalen som skola och skolbespisning. Byggnaden var kansli för Umeå landskommun fram till slutet av 1950-talet då administrationen flyttades till Teg. Den fungerade ända sedan uppförandet som landsförsamlingens församlingsgård. År 1969 byggdes Backens nya församlingsgård bakom Kommunalhuset, som revs år 1970.

Här skedde också landets första fackliga organisering av bönder. På Fettisdagen 1928 var huset sprängfyllt av ca 400 jordbrukare som samlats för att diskutera behovet av sammanslutning för rättvisare ersättning för jordbrukets råvaror. Resultatet av det s.k. Backenmötet blev bildandet av Lantmännens producentförbund no 1. En av de ledande talarna, Backenbon och jordbrukaren Viktor Johansson valdes till ordförande och året därpå blev Johansson också förste ordförande i den nybildade riksorganisationen RLF, Riksförbundet Landsbygdens Folk (idag LRF).

Flygfoto över Backen. Kommunalhuset som låg mittemot Backenskolan fungerade under perioder som filial till skolan med både skolbespisning och lektionssalar. Foto: AB Flygtrafik, Västerbottens museum.

Protokollsbok Lantmännens producentförbund No 1 Backen. LRF Backens arkiv, Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

Umejordbrukarna starta böndernas egen fackförening. Del av artikel ur Västerbottens-Kuriren från Backenmötet 1928-02-22.

Källor/läs mer

Västerbottens-Kuriren Umejordbrukarna starta böndernas egen fackförening, 1928-02-22.
Västerbottens-Kuriren Minnesanteckning kring kommunalhuset i Backen, 1970-10-28.

Arkiv
LRF Backens arkiv, Folkrörelsearkivet i Västerbotten.
Viktor Johanssons arkiv, Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

 

Vill du hitta fler historiska platser?

Sidan publicerades