Interiör från Västerbottens Läns Sparbanks kontor i Umeå 1908.

Interiör från Västerbottens Läns Sparbanks kontor i Umeå 1908. På bilden syns fr. v. ombudsman G. Ährling, kamrer E.O. Mångberg, bokhållarna Helena Ljungberg, Esther Schöning och Henny Petterson. Vid sidan om sitt arbete var Helena Ljungberg aktiv inom ett flertal föreningar men också inom den kommunala politiken. Våren 1910 blev hon den första kvinnan att väljas in i Umeå stadsfullmäktige. Foto ur Särtryck ur Sveriges Handel & Industri (1908), Västerbottens Läns Sparbanks arkiv, Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

18. Handelsbanken

Två banker i samma hus. Handelsbankens hus hör till Umeås äldsta byggnader, uppfört 1894. Men det var inte här banken startade sin verksamhet. Västerbottens Enskilda Bank, som senare kom att uppgå i Handelsbanken, fanns till en början i “Smörasken”, den gula stenbyggnaden i hörnet Tegsbron/Storgatan. Här delade de under några år inte bara lokaler med Västerbottens Läns Sparbank, utan även kassavalv. Sparbanken, som saknade eget kassavalv, lät sin personal vid dagens slut låsa in bankens kontanter i Enskilda bankens valv.

Det nya bankhuset i hörnet av Rådhusparken var ett av de påkostade hus som byggdes efter stadsbranden. Efter en arkitekttävling gick uppdraget till Stockholmsarkitekten Ernst Stenhammar som ritade den slottsliknande byggnaden. Enskilda banken köptes några år senare upp av Bankaktiebolaget Stockholm-Öfre Norrland och bytte 1911 namn till Norrlandsbanken. År 1917 uppgick rörelsen i Handelsbanken (fd Stockholms Handelsbank).
På bankerna arbetade både kvinnor och män. Politikern Helena Ljungberg var en av bankväsendets kvinnliga pionjärer. Hon blev bankbokhållare vid Sparbanken (idag Swedbank) 1892 och senare bankkassör, vid sidan av sina politiska uppdrag i Umeå stadsfullmäktige. Sparbanken flyttade 1915 till Västra Rådhusgatan där den fick ett eget bankvalv.

Interiör från Norrlandsbanken, foto Ekholtz atelier. Ur Umeå - Gynna dessa affärer! Ekholtz & Rudin. 1916. Umeå.

Lottbrev/Aktiebrev, Västerbottens Enskilda Banks arkiv, Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

Källor/läs mer

Eriksson, Karin. Studier i Umeå stads byggnadshistoria. 1975. Umeå.

Forsberg, Patrik (red). Arkitekturguide Umeå. Umeå kommun. 2001. Umeå.

Sundin, B, Husen som överlevde Umeå. Umeå 2021.

Arkiv
Västerbottens Enskilda Banks arkiv, Folkrörelsearkivet i Västerbotten.
Västerbottens Läns Sparbanks arkiv, Folkrörelsearkivet i Västerbotten.
Alfred Hjelmerus arkiv, Folkrörelsearkivet i Västerbotten.


Vill du hitta fler historiska platser?

Sidan publicerades