Lasarettsområdet 1958. Foto: AB Flygtrafik, Västerbottens museum.

Lasarettsområdet 1958. Foto: AB Flygtrafik, Västerbottens museum.

28. Sjukhuset/universitetet

Det första universitetet i Norrland. Stor brist på främst tandläkare, läkare och lärare ledde till förslaget om att en ny högskola skulle byggas i Norrland. Många kulturpersoner samt lokal- och rikspolitiker drev på för att det skulle bli i Umeå. Att ett vetenskapligt bibliotek redan lokaliserats hit 1951 blev en viktig pusselbit. Hösten 1956 startade tandläkarutbildningen, med undervisning i lasarettets lokaler. Två år senare kom läkarutbildningen igång. 1963 togs så beslutet att Umeå skulle få ett universitet, vilket invigdes två år senare.

Invigningen hölls i lasarettets matsal där 500 gäster serverades gravad lax, skogsfågelfärs med murklor och hjortron med glass. Restaurang Sävargården anlitades för detta, med restaurangchefen Sigrid Holmström i spetsen. Kvar finns hennes detaljerade instruktion till ”servispersonalen”, vilken avslutades så här: ”Kom ihåg att Ni är med och skriver historia idag. Ett universitet invigs inte vart århundrade. Så har vi ju vår vördade och älskade Kung å Västerbottens hertiginna här… Skulle någon tappa något, el halka, bli inte förskräckta. Hovmästarna hjälper Er till rätta. Alla andra serveras som om inget hänt”. Av tidningarnas rapportering att döma blev festligheten lyckad.

Karta och broschyr från 1950- och 70-talen. Umeå stad och sockens arkiv. Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

”Väntetiden har varit lång och detta har skapat en ackumulerad kulturell strävan hos inbyggarna i denna landsdel. Nu när våra ambitioner lett till ett första resultat, har vi norrlänningar verklig anledning att vara glada”. En av universitetets främsta tillskyndare var riksdagsmannen och ministern Gösta Skoglund. Flera av hans tal, som arkiveras på Folkrörelsearkivet i Västerbotten, handlar just om högre utbildning och forskning.

Del av reportage om invigningsbanketten, Västerbottens Kuriren 1965-09-18. Gösta Skoglund skymtar till höger på den övre bilden.

Källor/läs mer

Västerbottens Kuriren 1965-09-18

Arkiv
Umeå stad och sockens arkiv. Västerbottens läns hembygdsförbunds arkiv. Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

Övriga källor
Utställningen Umeå – Minnen och framtid, Västerbottens museum.

 

Vill du hitta fler historiska platser?

Sidan publicerades