Sävargården, tecknad av Maja Beskow. Maja Beskows personarkiv, Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

Sävargården, tecknad av Maja Beskow. Maja Beskows personarkiv, Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

25. Gammlia friluftsmuseum

Bevarade byggnader på den gamla liden. Trettio år efter att Skansen invigts i Stockholm fick också Umeå sitt friluftsmuseum. På en fin plats med utsikt över staden skulle kulturen räddas. Det fanns en oro över att ”det gamla”, framför allt från bondesamhället, annars skulle raderas ut och glömmas bort. Samtidigt som hembygdsföreningen samlade in berättelser och föremål fylldes området med byggnader från länet. I dag finns över trettio stora och små stugor, hus, visten och gårdar på Gammlia.

Namnet Gammlia kom till vid en tävling som hembygdsföreningen utlyste. Vinnande förslag blev Gamli, som skrevs om till Gammlia – den gamla liden eller sluttningen.

Den första byggnaden som flyttades hit var herrgården från Sävar, tänkt som ett museum. Under vårvintern 1921 levererades den isärplockade byggnaden på 126 hästlass till Umeå från Sävar. Genom välvillig hjälp från olika byar blev det möjligt. Något museum blev det aldrig i Sävargården. Här har i stället varit servering i olika former och regi genom åren. Under krigsåren 1944–1945 användes Sävargården som beredskapssjukhus för evakuerade från Finland.

Den första delen av dagens Västerbottens museum stod klar 1943. Tillbyggnader och anpassningar har sedan skett i flera omgångar, senast 2013. Nu finns spännande planer på ett arkivsamarbete i nya funktionella lokaler.

Gammlia 1954. Foto: AB Flygtrafik, Västerbottens museum.

”Förteckning på körning från Säfvar Herrgård 1921”. Västerbottens läns hembygdsförening, Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

Källor/läs mer

Björkman, A, Friluftsmuseet Gammlia i Stadsliden, Västerbotten förr & nu, 2022.

Arkiv
Västerbottens läns hembygdsförening, Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

 

Vill du hitta fler historiska platser?

Sidan publicerades