”Nyströms” på Böleäng, okänt år. Foto: Företagsarkivet Westerbotten.

”Nyströms” på Böleäng, okänt år. Foto: Företagsarkivet Westerbotten.

13. Volvo Böleäng

Umeås största fabrik. Volvos verksamhet i Umeå vilar på en lång historia av uppfinningar. År 1929 startade Gösta Nyström ett snickeri i Umeå och året därpå levererades den första bilhytten i trä. Tio år senare hade ”Gösta Nyströms karosserifabrik” sina lokaler på Böleäng, ett område som växte i takt med fabriken. Här introducerades stålplåtshytten på 1940-talet – den första på marknaden. Fabriken hade då 25–45 anställda. Företaget köptes upp 1964 och döptes till Volvo Umeverken. Idag är det Volvo Lastvagnar – ett svenskt dotterbolag till koncernen AB Volvo - med 1 800 anställda.

Gösta Nyström (1906–1988) hade många järn i elden. Förutom hytter konstruerade han brandbilar, skåpbilar, bussar och stolar för traktorer och biografer. Han hade ett femtiotal patent. I hans karosserifabrik skedde övergången från trä- till stålhytter succesivt. Först 1960 beslutades att också hytternas bottnar skulle tillverkas i stål. De blev lättare och kunder i USA hade haft problem med termiter som angrep träbottnarna. Under kommande årtionden utvecklades det tidigare möbelsnickeriet till en av Norrlands största industrier, och är så fortfarande.

Gösta Nyström. Foto: Företagsarkivet Westerbotten.

Volvofabriken, okänt år. Foto: Företagsarkivet Westerbotten.

Källor/läs mer

Hjelm, J, Från trä till stål. Artikel i Umeå 1314–2014. Umeå 2013.

Historik över Gösta Nyströms Karosserifabrik och Volvo – Umeverken. Västerbottens museum.

Arkiv
Firma Gösta Nyström, Företagsarkivet i Westerbotten.
Volvo Lastvagnar, Företagsarkivet i Westerbotten.

Övriga källor
Volvos kommunikationsavdelning i Umeå.

 

Vill du hitta fler historiska platser?

Sidan publicerades