Jubileumsåret Umeå 400 år

Umeå kommun är en del av stadens aktörer under jubileumsåret. Vi kan i de sammanhangen adddera illustrationen och logotypen när vi bidrar, enligt kriterierna för jubileumsfirandet, men alltid med Umeå kommun som huvudavsändare.
Läs mer om kriterierna för bidrag till jubileumsfirandet.

Det här gäller vid myndighetsutövning och ordinarie verksamhet

Vi använder inte jublileumsgrafik i kommunikation som rör myndighetsutövning eller ordinarie verksamheter utan koppling till jubileumsåret. Kontakta kommunikationsavdelningen om du har frågor om när det kan vara lämpligt.

Exempel på tillämpningar

NärUmeå kommun arrangerar eller bidrar till jubileumsfirandet enligt uppsatta kriterier, kan illustrationer och logotyp komplettera budskapen. Kontakta gärna din verksamhets kommunikatör innan du tar fram grafiska produktioner.

Text och bildmall för mejlsignatur

Använd Calibri, 12 punkter


Förnamn Efternamn
befattning (vid behov)
090-16 XX XX
070-XXX XX XX
fornamn.efternamn@umea.se

Umeå kommun
Verksamhet, process (vid behov)
901 84 Umeå
Besöksadress: Skolgatan 31A
www.umea.se

Sidan publicerades