Kommunen svarar

Här bemöter kommunen insändare, debatt, frågor och inlägg som kommer till oss på andra sätt, till exempel via medier, sociala medier eller andra kanaler. Här ger vi kommunens bild i en fråga, förklarar, förtydligar och erbjuder rättvisande fakta om det förekommer missuppfattningar.

  • Vad gäller för arvoden till förtroendevalda?

    Arvoden för förtroendevalda under mandatperioden 2023–2026 har reviderats och beslutats av kommunfullmäktige. Vad grundar sig ersättningen på och hur stor är de...
  • Frågor och svar om el och energi

    I takt med allt högre elpriser ser många över sin energianvändning. Det gör vi i kommunen också, men det är inget som vi plötsligt har börjat göra. Arbete för a...
  • Välkommen till Umeå, oavsett vem du är

    I Umeå står vi upp för demokrati och människors lika värde. En viktig del i det är yttrandefriheten. Den är en demokratisk rättighet och en frihet som känneteck...

Kontakt

För kontakt i sak, kontakta respektive verksamhet.

I övrigt, kontakta: kommunikation@umea.se

Sidan publicerades www.umea.se/kommunensvarar