Umeå kommuns skolor

Skolorna använder Umeå kommuns grafiska profil som grund. Umeå kommuns gymnasieskolor har egna logotyper. För- och grundskolor kan ha egna logotyper, men det ska ske i dialog med Utbildningsförvaltningens kommunikatör. I övrigt används Umeå kommuns grafiska profil. I de fall en skola saknar logotyp används skolans namn.

Fordon

Skyltar

Trycksaker, annonser

Exempel utan egen logotyp, enligt kommunens grafiska profil:

Exempel med egen logotyp, i övrigt enligt kommunens grafiska profil:

Sidan publicerades