Förtroendevalda, politiker

Förtroendevalda är personer som engagerar sig i politiska partier och kommunpolitiken och har valts som politiker av kommunens invånare. I kommunens register över förtroendevalda finns kontaktuppgifter till förtroende­valda; ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott, och information om respektive uppdrag.

Sidan publicerades www.umea.se/politiker