Förvaltningsområde för finska

Umeå kommun ingår i förvaltningsområdet för finska, vilket innebär att det finska språket och kulturen har ett förstärkt skydd enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetspråk. I kommunen bor det finsktalande som verkar och utövar sin kultur och finska språket, därför är det naturligt att Umeå kommun ingår i förvaltningsområdet för finska.

Umeå kommun blev finsk förvaltningsområde 2011 och det betyder att kommunen särskilt skyddar och främjar finsk kultur och finska språket. Det innebär att kommunen

  • informerar finsktalande om lagen
  • ger inflytande och samråder med minoritetsgruppen
  • skyddar och främjar finska språket och finsk kultur, med särskilt fokus på barn
  • ger service och erbjuder myndighetskontakt helt eller till väsentlig del på finska vid efterfrågan
  • ger barn- och äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska vid efterfrågan.

Finska språket och finsk kultur

Kommunen arbetar fortlöpande med hur finsk kultur och finska språket ska främjas i praktiken och hur behovet från finsktalande ska mötas. En del handlar om att synliggöra och sprida kunskap om finsk kultur.

Är du intresserad av att söka förskola på finska eller på meänkieli?

Förskola på nationellt minoritetsspråk/esikoulu suomeksi/esikoulu meänkielelä

Sidan publicerades www.umea.se/finska