Folkhälsa

En god folkhälsa i Umeå innebär att Umeåbornas hälsa inte bara är så bra som möjligt utan också jämlikt fördelad.

Vad är folkhälsa?

Folkhälsa är ett resultat av den sammanlagda hälsan i en befolkning och mäts med indikatorer som till exempel medel­livslängd, självupplevd hälsa, upplevelse av trygghet och förekomst av sjukdom. Folkhälsa omfattar både psykisk, social och fysisk hälsa. Hälsa är något som berör individen och folkhälsa handlar om flera personer.

Hur arbetar vi med folkhälsan i Umeå?

I Umeå kommun ses en god folkhälsa både som ett mål i sig och som ett medel för att skapa en god tillväxt i kommunen. Vi arbetar aktivt med olika insatser för att förbättra möjligheterna för hela befolkningen att få en bra hälsa.

Både det hälsofrämjande och det sjukdomsförebyggande arbetet är viktigt. Arbetet riktas oftast mot grupper eller hela befolkningen. Vi arbetar långsiktigt med fokus på att skapa stödjande livsmiljöer och öka frisk- och skyddsfaktorerna för invånarna.

Många olika aktörer är inblandande i folkhälsoarbetet. Vi samarbetar med Länsstyrelsen Västerbotten, Region Väster­botten och Umeå universitet.

Folkhälsoarbetet ska utgå från de mänskliga rättigheterna och är en viktig del för att uppnå en socialt hållbar utveckling genom att skapa goda levnadsvillkor och utvecklingsmöjligheter för hela befolkningen i Umeå kommun.

Folkhälsomålen styr arbetet

Folkhälsoarbetet ska ske i alla verksamheter och bolag i kommunen, och styrs bland annat genom de nationella folkhälso­målen. Folkhälsomålen ska även inspirera och motivera till samverkan mellan kommunens olika verksamheter.

Sidan publicerades www.umea.se/folkhalsa