Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Sverige har fem nationella minoriteter; judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar och respektive nationellt minoritetsspråk är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Kommunen arbetar aktivt för att skydda Sveriges nationella minoriteter, stärka möjligheter och rättigheter till inflytande och främja minoritetsspråken och minoriteternas kultur, allt enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

 • Fira Finlands självständighetsdag

  Onsdag 6 december firas Finlands självständighetsdag med aktiviteter, underhållning och fika i Ålidhemskyrkan. Kommunen flaggar också med Finlands flagga på Råd...
 • Samråd för minoriteter om äldreomsorg

  Du som tillhör en nationell minoriet eller är intresserad av frågor som rör nationella minoriteter är välkommen till samråd om Umeå kommuns äldreomsorg, med fok...
 • Webbutbildning om minoritetslagen

  I en utbildning på webben får du veta mer om vad lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk innebär och hur den kan tillämpas i praktiken. Den tydliggö...
 • Minoritetsprogram på biblioteken

  Biblioteken erbjuder program för, om och med nationella minoriteter och urfolket samer 2023. Läs mer och ta del av program för både barn och vuxna.

Talar du finska, meänkieli eller samiska?

Talar du finska, meänkieli eller samiska eller har ett av språken som arvsspråk så har du särskilda rättigheter i Umeå kommun. Det beror på att kommunen ingår i förvaltningsområdena för dessa språk.

Du har rätt att kommunicera på ditt språk med kommunen, både muntligt och skriftligt. Barn har också rätt till förskola helt eller till väsentlig del på finska, meänkieli och samiska. Det gäller även om språket inte används i hemmet. Kommunen ska också erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska, meänkieli och samiska.

Umeå kommun erbjuder bland annat

Hur kan service för minoriteter förbättras?

 • Skicka dina förslag, synpunkter eller frågor till oss via formuläret. Det hjälper oss att förbättra vårt arbete och ge service av hög kvalitet.
 • Förslag och synpunkter som kommer in diarieförs och följs upp.
 • Det du skickar in till kommunen blir normalt offentlig handling.
 • Förslag och synpunkter redovisas på webbplatsen.

Sidan publicerades www.umea.se/minoriteter