Fem nävar som stöts ihop i överenskommelse.

Har din förening ett projekt som kan bidra till firandet av Umeå 400 år? Då kan ni söka ekonomiskt stöd!

Sök stöd

Med ett utvecklingsstöd för ideella föreningar vill kommunen göra det möjligt för föreningar att genomföra arrangemang eller projekt som ingår i firandet av Umeås 400-årsjubileum. Stödet gällde insatser som är av tillfällig karaktär under 2022.

Ideella föreningar som är registrerade i Umeå kommuns föreningsregister kunde söka det här utvecklingstödet.

Ansök om stöd

Föreningar kunde ansöka om bidrag fram till 15 maj 2022. Handläggning skedde fem gånger under perioden:

  • 15 september 2021
  • 15 november 2021
  • 31 januari 2022
  • 15 mars 2022
  • 15 maj 2022.
Sidan publicerades