Folköl

Anmälan

Du som tänker sälja folköl måste anmäla det till den kommun där försäljningsstället ligger. Anmälan ska göras innan du börjar försäljningen. Om försäljningen upphör ska du meddela miljö- och hälsoskydd om det.

Med folköl (öl klass II) menas en maltdryck som har en alkoholhalt på 2,25–3,5 volymprocent. För att få sälja folköl måste du också sälja mat. Därför ska du även registrera din livsmedelsverksamhet.

Egenkontroll

För att få sälja eller servera folköl krävs ett egenkontrollprogram med rutiner för hur folkölshantering ska bedrivas.

Ett egenkontrollprogram ska innehålla

  • kunskap/utbildning – hur informeras personalen om reglerna för försäljning av folköl?
  • försäljningsansvar – vem är försäljningsansvarig och vilka instruktioner har denne för att sköta sin uppgift?
  • information till kunderna – finns skyltar för att informera om bland annat åldersgränser för folköl och hur är skyltarna placerade i butiken?
  • kassaarbete – vad ska personalen tänka på för att undvika försäljning till minderåriga eller berusade personer och motverka langning?
  • överträdelser – vilka åtgärder vidtas om försäljningsbestämmelserna inte efterlevs?
  • dokumentation – hur dokumenteras utbildningstillfällen och efterlevnad av egenkontrollen?

Du kan använda folkhälsomyndighetens mall för egenkontroll av folköl Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som en hjälp när du tar fram ditt egenkontrollprogram.

Tillsyn

Miljö- och hälsoskydd har tillsammans med polisen tillsynsansvar över försäljning och servering av folköl. Det innebär att vi (och ibland även polisen) genomför regelbundna tillsynsbesök på de anläggningar som anmält folköls­försäljning eller folkölsservering. Efter tillsynen skriver vi en rapport som vi skickar till företagaren.

Avgift

Vi tar ut avgift för tillsyn enligt Alkohollagen.

Läs mer om avgifter Öppnas i nytt fönster.

Mer information

Sidan publicerades