Tobak, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter

Miljö- och hälsoskydd ansvarar för tillsyn, tillståndsgivning och handläggning av ärenden utifrån lagen om tobak och liknande produkter och lag om tobaksfria nikotinprodukter. Lagarna är så kallade skyddslagar vars syfte är att skydda människor mot tobakens och nikotinets skadeverkningar, begränsa användandet och säkerställa konkurrens på lika villkor bland företagare.

Om du ska starta eller ta över en butik där du planerar att sälja tobak, e-cigaretter och/eller tobaksfria nikotinprodukter är det viktigt att du i god tid lämnar in ansökan om tobakstillstånd och/eller anmälan om e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter.

Sidan publicerades