Patientskada

Om du råkar ut för en skada i samband med hälso- och sjukvård och vill kräva ersättning för den från patient­försäkringen måste du göra en skadeanmälan. Det är du som bestämmer om du ska anmäla eller inte.

Umeå kommun har avtal med Svenska Kommun Försäkrings AB.

Patientförsäkringen omfattar allt inom hälso- och sjukvård som kommunen bedriver.

Vad omfattar försäkringen?

Du kan få ersättning enligt patientskadelagen om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av:

  • undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd, där skada kunnat undvikas
  • fel hos eller felaktig hantering av medicinteknisk produkt eller sjukvårdsutrustning
  • felaktig diagnos
  • överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
  • olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning
  • felaktig ordination eller felaktigt utlämnande av läkemedel.

Så här gör du skadeanmälan

Du som har drabbats av en patientskada hos Umeå kommun har möjlighet att vända dig direkt till vårt försäkringsbolag Svenska Kommun Försäkrings AB med en skadeanmälan. Fyll i blanketten på deras webbplats och skicka den till Svenska Kommun Försäkrings AB. Du har också möjlighet att be kommunen att hjälpa dig med att anmäla skadan.

Skadeanmälan (ifylld blankett) kan skickas in med e-post till kundteam@skfab.se eller som brev till:

Svenska Kommun Försäkrings AB
Drottninggatan 35
803 11 Gävle

Mer information om att anmäla en patienskada , 197.1 kB. (PDF)

Hämta blankett för skadeanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades www.umea.se/patientskada