Byta gymnasieskola eller program

Vill du byta gymnasieskola eller program kan du ansöka till ledig plats. Om du vill börja på en kommunal gymnasieskola ansöker du enligt information nedan. Om du vill byta till en fristående skola kontaktar du skolan. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för samtal innan du anmäler intresse om byte.

Tänk på att det alltid är lättare att byta program eller skola tidigt på läsåret det vill säga i början av hösten. Allt eftersom läsåret går minskar möjligheten att byta mellan olika program eftersom du då kan ha missat stora delar av de kurser som klassen läst.

Från och med 1 september anmäler du önskan om byte till ett nationellt program på en kommunal gymnasieskola via en digital ansökningsblankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Till ansökan bifogar du en kopia på ditt slutbetyg i årskurs 9 samt din individuella studieplan där avslutade, pågående och kommande kurser finns med. Underlagen används för att stämma av vilka gymnasiekurser du påbörjat/avslutat och säkerställa att du kan genomföra ett byte under pågående läsår. Observera att vi inte kan behandla din ansökan och köplacera dig förrän vi mottagit en kopia på ditt slutbetyg i årskurs 9 samt din nuvarande studieplan. Du som redan är elev på en kommunal gymnasieskola (Dragonskolan, Forslundagymnasiet, Maja Beskowgymnasiet, Midgårdsskolan eller Umeå Elitidrottsgymnasium) behöver dock inte skicka in dessa då du redan är registrerad hos oss.

Om du har skyddade personuppgifter eller saknar svenskt personnummer kontaktar du oss via e-post: utbildningskontoret@umea.se så hör vi av oss till dig.

Före 1 september anmäler du som ska börja i årskurs 1 önskan om byte via Gymnasieantagningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. De hanterar byten för samtliga huvudmän fram till och med 31 augusti varje år.

Du som går i årskurs 2 eller 3 anmäler önskan om byte till ett nationellt program på en kommunal gymnasieskola via digital ansökningsblankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Till ansökan bifogar du en kopia på ditt slutbetyg i årskurs 9 samt din individuella studieplan där avslutade, pågående och kommande kurser finns med. Underlagen används för att stämma av vilka gymnasiekurser du påbörjat/avslutat och säkerställa att du kan genomföra ett byte under pågående läsår. Observera att vi inte kan behandla din ansökan och köplacera dig förrän vi mottagit en kopia på ditt slutbetyg i årskurs 9 samt din nuvarande studieplan. Du som redan är elev på en kommunal gymnasieskola (Dragonskolan, Forslundagymnasiet, Maja Beskowgymnasiet, Midgårdsskolan eller Umeå Elitidrottsgymnasium) behöver dock inte skicka in dessa då du redan är registrerad hos oss.

Om du har skyddade personuppgifter eller saknar svenskt personnummer kontaktar du oss via e-post: utbildningskontoret@umea.se så hör vi av oss till dig.

När kan jag börja på programmet/skolan?

För att du ska kunna byta program eller skola måste det finnas en ledig platser kvar på det gymnasieprogram och den skola du vill gå på.

Antagning sker löpande under läsåret men endast när det finns minst en ledig plats på ett program, det betyder att om ingen ledig plats uppstår så antas inga nya elever. I väntan på att en ledig plats frigörs skrivs du på en väntelista. Du står kvar på listan under innevarande läsår. Listan rensas i samband med läsårets slut.

Under sommarlovet sker ingen antagning till årskurs 2 och 3. Vid ev. lediga platser inför höstterminens start sker antagning fr.o.m. mitten av augusti.

Hur sker antagning?

För att kunna antas behöver du vara behörig till programmet. På Gymnasie­antagningens webbplats kan du läsa mer om vilken behörighet som gäller för respektive program.

Utifrån din studieplan gör vi i samband med antagning en samlad bedömning över hur väl dina kurser matchar det program du söker till och dina betyg i avklarade gymnasiekurser. För att byte ska kunna vara möjligt, för att vi ska kunna garantera dig en gymnasieexamen, får inte dina avslutade och pågående kurser skilja sig åt för mycket från programmets kursupplägg.

Antagning till ledig plats sker fr.o.m. kl. 12 den dag en ledig plats frigörs. Om det är flera elever som söker den lediga platsen erbjuds platsen den behöriga elev som:

  • kommer från Gymnasieantagningens reservlista
  • har högst meritvärde (årskurs 9)
  • utifrån nuvarande studieplan bedöms kunna genomföra bytet (elev som står först i kön men inte bedöms kunna genomföra bytet får besked om detta)
  • har anmält intresse senast dagen före antagningsdagen

Rerservlista

Reservantagningen börjar i augusti, efter att svarstiden har gått ut för det slutliga antagningsbeskedet. Gymnasieantagningen fyller då på gymnasieskolornas lediga platser med elever som står i reservkö. Den 1 september lämnar Gymnasieantagningen över reservlistor till respektive skolhuvudman som därefter fortsätter med reservantagning till lediga platser.

Du kan få en reservplats om du har fått en plats på ett av dina lägre val i slutantagningen och har meddelat i ditt svar att du vill stå kvar som reserv på högre val. Om du får en reservplats så försvinner platsen på ett lägre val som du redan tackat ja till. Om det blir platser lediga på en utbildning under reservantagningen så tilldelas de i turordning utifrån meritvärde till de som finns på reservlistan. Det betyder att Gymnasieantagningen erbjuder en ledig plats först till de som sökt i under ordinarie gymnasieval och står som reserv nummer 1 och så vidare.

När skolhuvudmännen tar över reservantagningen får de Gymnasieantagningens reservlistor som de följer så länge det är möjligt att börja på ett nytt program. Om du har sökt i tid, det vill säga under ordinarie gymnasieval, och meddelat att du vill stå kvar som reserv till ett högre val placeras du på Gymnasieantagningens reservlista. Om du söker ledig plats fr.o.m. 1 september placeras du efter att de som har sökt i tid har blivit erbjudna reservplatser.

Hur länge står jag kvar på väntelistan?

Om du inte erbjuds plats vid ett antagningstillfälle står du kvar på väntelista. Listan raderas i samband med läsårets slut och en ny lista upprättas inför kommande läsår. Om du inte erbjudits plats vid vårterminens slut kommer du att bli kontaktad med möjlighet att anmäla önskan om byte inför kommande läsår.

Sidan publicerades