Ansök om parkeringstillstånd

Du som har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand med bästa möjliga hjälpmedel inom rimligt gångavstånd från en parkeringsplats kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Funktionsnedsättningen ska ha en varaktighet om minst sex månader.

Hur ansöker jag för första gången?

Ansökan om parkeringstillstånd ska göras hos den kommun där du är folkbokförd. Du söker om ett tillstånd för antingen förare eller passagerare. Blankett för ansökan kan fyllas i digitalt men måste skrivas ut för underskrift med penna. Besök bibliotek eller stadshusets reception om du önskar få formuläret utskrivet på papper. Kontakta Tillståndsenheten via mail eller telefon om du önskar få formuläret utsänt med brev.

När du ansöker första gången ska du bifoga ett medicinskt utlåtande och ett aktuellt välliknande foto, exempelvis passfoto. Skriv ditt personnummer på baksidan av fotot om du skickar in det med brev. Det går även bra att mejla in foto.

Det är viktigt att fotot är av god kvalitet och det ska uppfylla dessa krav, se chec , 423 kB, öppnas i nytt fönster.klista , 423 kB, öppnas i nytt fönster..

Hur ansöker jag när mitt tillstånd snart går ut?

Har du haft parkeringstillstånd innebär det inte att du automatiskt beviljas ett nytt tillstånd. Du måste göra en ny skriftlig ansökan varje gång.

Bedömning sker utan hänsyn till det tidigare tillståndet. Blankett för ansökan kan skrivas ut eller fyllas i digitalt om du har e-legitimation. Besök bibliotek eller stadshusets reception om du önskar få formuläret utskrivet på papper. Kontakta Tillståndsenheten via mail eller telefon om du önskar få formuläret utsänt med brev.

Har du tidigare lämnat in ett medicinskt utlåtande så kan du hänvisa till det. Om det underlaget inte bedöms tillräckligt så får du ett brev med begäran att ett nytt, aktuellt utlåtande måste skickas in. I ditt gamla beslutsmeddelande kan det vara skrivet att du behöver bifoga ett nytt medicinskt utlåtande om du gör en ny ansökan.

Om ditt foto till tidigare pakeringstillstånd är äldre än 10 år behöver du skicka in ett nytt välliknande foto, exempelvis passfoto. Skriv ditt personnummer på baksidan av fotot om du skickar in det med brev. Det går även bra att mejla in foto.

Medicinskt utlåtande

Formuläret kan fyllas i och signeras digitalt med E-legitimation eller skrivas ut på papper och skickas med brevpost.

Medicinskt utlåtande till parkeringstillstånd för rörelsehindra

Sidan publicerades