Ansök om tillstånd för trafikanordning samt grävning på allmän platsmark

När du ska ansöka om tillstånd för grävning på allmän platsmark och trafikanordningsplan i Umeå kommun gör du det via en e-tjänsten som heter ISY Case.

Ansök om tillstånd för grävning och trafikanordning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ny användare

Använd webbtjänsten ISY Case för att ansöka om tillstånd och hantera processen kring trafikanordningsplan (TA-plan) och grävtillstånd på allmän platsmark. Alla som bereder ärenden, söker tillstånd eller dagligen hanterar ärenden i ISY Case måste registrera sig för att få tillgång till webbtjänsten.

Registrera dig och få tillgång till webbtjänsten ISY Case Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du inte har använt tjänsten förut ska du registrera ditt företag som användare först. Gör så här:

  1. Skriv in din e-postadress och displaynamn, till exempel Nils/Ta-konsulterna eller Olle Olsson/Skanova).
  2. Markera den eller de grupper som tillhör den aktör/ledningsägare du ska företräda i ärenden och utföra arbeten åt. Markera inte alla grupper. Är du osäker kan du kontakta din beställare.
  3. Klicka på registrera. Du får ett lösenord via e-post.
  4. Testa att logga in i ISY Case. Om du inte kan logga in med de uppgifter du fått, kontakta ISYsupportSE@norconsult.com eller prova att skapa ett nytt lösenord på inloggningssidan.

Ledningsägarnas gruppledare ger dig tillgång till grupper

Det är ledningsägarnas gruppledare som administrerar vilka som har tillgång till gruppen. När du fått tillträde till gruppen kan du söka tillstånd och hantera ärenden via ISY Case.

Så fungerar Isy Case

I Umeå kommun hanteras hela processen från ansökan till slutbesiktning och avetablering för grävning på allmän platsmark och trafikanordningsärenden i systemet ISY Case. Det är viktigt att du som är sökande eller ansvarig för arbetet håller ärendets status aktuell under hela processen. Då får kommunen och allmänheten rätt information om arbetet.

Processen steg för steg

  1. Processen startar när sökanden fyllt i och gjort sin ta-plan och sätter status på ärendet till ”Ansökan”. Handläggaren kan kräva komplettering i ärendet genom att ändra status till ”Komplettera”. Då får sökanden ett meddelande med uppmaningen att komplettera.
  2. För att handläggaren ska kunna handlägga ärendet vidare efter kompletteringen behöver sökanden ändra status till ”Ansökan” en gång till. Om handläggaren bedömer att ansökan är komplett och innehåller rätt information, sätts ärendets status till ”Beviljad”. TA-plan skall ha status ”Beviljad” innan arbetet får påbörjas. Sökanden får meddelande när ett ärende bli beviljat.
  3. När arbetet är påbörjat enligt det datum som angavs i ansökan, ska den sökanden ändra status i ärendet till ”Pågående”. Det går att ändra tiden för arbetet under hela processen. Ändringarna måste accepteras av handläggare och sökanden får ett meddelande när någon ändring sker.
  4. Handläggaren/väghållaren kan kontakta sökanden via meddelandefunktionen i ISY Case. ISY Case skickar även påminnelser till sökanden och ledningsägarens ansvarige, för att hjälpa sökanden att hålla rätt status i sina ärenden.
  5. När arbetet avslutas och återställts ska sökanden ändra status för grävtillstånd till ”Återställd” eller ”Tillfälligt återställd”. TA-ärendens till ”Avslutad” när trafikanordningen avetablerats.

Om du inte kan logga in med de uppgifter du fått, kontakta ISYsupportSE@norconsult.com eller prova att skapa ett nytt lösenord på inloggningssidan.

I Umeå kommuns tekniska handbok finns hänvisningar till gällande lagar och förordningar, generella branschriktlinjer samt kommunspecifika krav kopplade till anläggning och drift av allmänna anläggningar.

Läs mer om Teknisk handbok Umeå kommun

Pågående och planerade trafikpåverkande åtgärder

Vill du se vilka platser där det pågår vägarbeten, evenemang eller andra aktiviteter kan du titta i kartan för beviljade ärenden i Umeå kommun.

Karta för pågående och planerade trafikpåverkande åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Andra grävtillstånd

Om du söker tillstånd på annan mark än allmän platsmark kan du använda dessa kontaktvägar.

Mark förvaltad av Umeå kommun Fastighet: fastighet@umea.se 

Fritid: frittiddrift@umea.se

Mark och exploatering: mexregistrator@umea.se

Sidan publicerades