Kommunalt driftbidrag till enskild väg

För de enskilda vägar som är kortare än en kilometer och som därför inte har rätt till statligt bidrag ger kommunen ett årligt bidrag till drift och underhåll. Detta under förutsättning att vägen upprätthåller en viss standard och följer nedanstående regler och krav:

  • Väghållaren får inte ha statligt bidrag.
  • Vägen ska vara minst 200 meter sammanhängande vägsträcka, gårdsinfarter är inte inräknade.
  • Stickvägar från bidragsvägen ska vara minst 100 meter för att inräknas i bidraget.
  • Bidragsmottagaren ska vara permanent boende i en fastighet längs den sökta vägen.
  • Vägen ska hållas i av kommunen godkänt skick och man ska kunna köra på den med bil.
  • Vägen ska hållas öppen för allmänheten året runt. Efter tillstånd från Gator och parker kan undantag ske för tunga fordon om vägens bärighet är tillfälligt nedsatt, till exempel på grund av tjällossning.

För utbetalning innevarande år ska ansökan ha inkommit senast 1 november. För godkända ansökningar som inkommer senare sker utbetalning nästföljande år.

Umeå kommun har rätt att dra in bidraget om kraven inte uppfylls. Det går alltid att söka om bidraget om förhållandena på vägen ändras och kraven uppfylls igen.

Så här ansöker du

Du ansöker om det kommunala driftbidraget genom att fylla i vårt digitala formulär med e-legitimation. Du kan även skriva ut blanketten ”Ansökan om kommunalt bidrag till enskild väg” och skicka med post. Besök ditt bibliotek eller stadshusets reception om du behöver hjälp med utskrift.

Du som redan har bidrag behöver inte ansöka på nytt. För dig är det däremot viktigt att du meddelar kommunen korrekta uppgifter via det digitala formuläret eller blanketten ”Ändring av uppgifter för kommunalt bidrag till enskild väg”.

Skicka brevpost till:

Umeå kommun
Gator och parker
901 84 Umeå

Det går också bra att mejla en signerad ansökan till: gatorochparker@umea.se. Skriv då "Kommunalt bidrag till enskild väg" i ämnesraden.

Se länkar nedan för formulär och blanketter att fylla i vid ansökan eller ändring av uppgifter.

Ansökan

Sidan publicerades