Misstanke om att person far illa

Kontakta socialtjänsten om du misstänker att någon far illa. En anmälan om oro, en så kallad orosanmälan, gör du för personens bästa, för att uppmärksamma om personen kan befinna sig i en situation där det behövs stöd. När du gör en anmälan tar socialtjänsten ställning till om en utredning ska inledas eller inte. En utredning innebär att socialtjänsten undersöker om behov av stöd finns. Om anmälan gäller ett barn innebär en utredning att socialtjänsten tillsammans med barnet och dennes vårdnadshavare undersöker om behov av stöd finns.

Om du misstänker att ett barn utsätts för våld eller övergrepp bör du anmäla det till polisen eller till socialtjänsten. I akuta fall, ring 112.

Du kan prata med socialtjänsten innan du gör en anmälan

Innan du gör en anmälan kan du prata med personal på socialtjänsten. Ring i så fall och beskriv oron innan du tar beslut om att anmäla. Detta kan göras utan att den enskildes identitet avslöjas.

Anmälan från privatpersoner

För att göra en anmälan kan du välja mellan att ringa socialtjänstens mottagningsenhet, använda vår e-tjänst eller skicka ett brev med posten. Undvik webbläsaren Internet Explorer vid anmälan via e-tjänsten, e-tjänsten fungerar bättre om du använder till exempel Microsoft Edge, Mozilla Firefox eller Google Chorme.

Som privatperson kan du göra en anonym anmälan. Du ska då inte uppge ditt namn eller andra detaljer om dig själv som gör att din identitet kan avslöjas när du kontaktar socialtjänsten. Om du uppger ditt namn har socialtjänsten endast i undantagsfall möjlighet att hemlighålla den uppgiften för den anmälan gäller. Tänk på att ditt namn kan framgå från exempelvis din mejladress.

Om du gör en anmälan anonymt är det viktigt att den är så utförlig som möjligt eftersom socialtjänsten i efter hand inte kan få mer information från dig.

Innehållet i anmälan delges den enskilde, se därför över innehållet i din anmälan så att uppgifterna stämmer överens med det du vill anmäla. Det är i de flesta fall inte möjligt att återta uppgifter som lämnats i en anmälan.

Anmälan från professionella

Om du väljer att skicka in anmälan elektroniskt läses den vardagar mellan klockan 08.00 och 16.00. Anmälan går till den kommun där berörd person bor. Anmälan i tjänsten kan inte göras anonymt.

Om situationen är akut, kontakta socialtjänsten via telefon innan anmälan skickas.

Mer information finns på sidan Akut hjälp, krishantering

Anmälningsplikt gällande barn

Du som arbetar i en verksamhet som berör barn och ungdomar, till exempel inom skolan, hälso- och sjukvården och inom socialtjänsten har anmälningsskyldighet enligt lag. Detta gäller personer inom både offentlig och privat tjänst inom dessa verksamhetsområden.

Anmälningsskyldigheten betyder att när det finns misstanke om att barn far illa måste detta anmälas. Anmälan bör göras skriftligt och skickas till Socialtjänstens mottagningsenhet, Box 3045, 903 02 Umeå eller via faxnummer 090-13 24 35. Du kan också lämna anmälan med hjälp av en blankett. Blanketten kan skrivas ut och fyllas i för hand eller skickas in elektroniskt via e-tjänsten nedan.

Kan man få veta hur det går?

Den som gör en anmälan till socialtjänsten vill ibland veta vad socialtjänsten gjort efter att de fått in anmälan. Sådana uppgifter kan inte lämnas ut utan medgivande från den som ärendet rör.

Mer information

Socialtjänstlagen

Alla som arbetar med barn har en skyldighet (enligt 14 kap 1 § Socialtjänstlagen) att anmäla till socialtjänsten om de känner oro för att ett barn far illa.

Socialtjänstlagen i sin helhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Organisationer

Bris Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Friends Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rädda barnen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades www.umea.se/orosanmalan