Ansök om färdtjänst

Du måste vara folkbokförd i Umeå kommun och din funktionsnedsättning ska vara varaktig minst tre månader vid ansökningstillfället. Du ska ha allvarliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer.

Hur ansöker jag för första gången?

För att ansöka om färdtjänsttillstånd ska en ansökan skickas in av dig själv eller legal företrädare (god man/förvaltare) om sådan finns, alternativt anhörig med fullmakt att företräda dig. Formuläret för ansökan kan skrivas ut eller fyllas i digitalt om du har e-legitimation. Det går även att kontakta oss, eller kommunens växel, för att få blankett hemskickad via brev. Ärenden handläggs inom tre veckor.

När du ansöker första gången ska du även bifoga ett medicinskt utlåtande. Utlåtandet får vara högst 6 månader gammalt och ska vara en objektiv beskrivning av dina svårigheter. /Se vidare under rubriken medicinskt utlåtande.

Är du nyinflyttad och har haft färdtjänst i annan kommun kan du skicka in din ansökan tillsammans med en kopia på din färdtjänstutredning från den kommun som du har flyttat från. Om det underlaget inte bedöms tillräckligt så får du ett brev med begäran att ett nytt utlåtande måste skickas in. Ärendet kan handläggs först när du är folkbokförd i Umeå.

Sänd brevpost till:

Tillståndsenheten för färdtjänst
901 84 Umeå

Hur ansöker jag när mitt tillstånd snart går ut?

Har du haft färdtjänsttillstånd innebär det inte att du automatiskt beviljas ett nytt tillstånd. Du måste göra en ny skriftlig ansökan varje gång. Bedömning sker utan hänsyn till det tidigare tillståndet.

Har du tidigare lämnat in ett medicinskt utlåtande så kan du hänvisa till det. Om det underlaget inte bedöms tillräckligt så får du ett brev med begäran att ett nytt, aktuellt utlåtande måste skickas in. I ditt gamla beslutsmeddelande kan det vara skrivet att du behöver bifoga ett nytt medicinskt utlåtande om du gör en ny ansökan.

Hur ändrar jag villkor i tillståndet?

Om dina förutsättningar för att kunna resa förändras under tillståndstiden behöver du skicka in en ny ansökan.

Det kan gälla till exempel

  • att du har behov av ledsagare för att kunna genomföra resa
  • att du inte längre kan sitta in i ett baksäte och behöver framsätesplacering
  • att du behöver resa sittande i rullstol för att du inte längre kan sitta över till bilsäte.

Ansökningsblankett för färdtjänst

Medicinskt utlåtande

Vid första ansökan om färdtjänst, eller på begäran, ska ett aktuellt medicinskt utlåtande bifogas ansökan. Utlåtande kan utfärdas av legitimerad vårdpersonal, till exempel fysioterapeut, läkare, sjuksköterska eller kurator.–

Medicinskt utlåtande för färdtjänst

Sidan publicerades