Kultur

Kulturverksamheten driver stadsbiblioteket i kulturhuset Väven, tio närbibliotek, Kulturskolan och Kvinnohistoriskt museum. Ett annat ansvarsområde är att stödja och stärka kulturverksamhet, särskilt bland barn och unga och att bedriva egen programverksamhet. Kulturnämnden beslutar vad kulturverksamheten ska arbeta med.

Organisation

Kultur har fem avdelningar: Administration, Bibliotek, Kvinnohistoriskt museum, Kulturskolan och Program.

Organisationsskiss Kulturförvaltningen

Administration

Den administrativa avdelningen bistår med service och stöd i teknikfrågor till biblioteken och programverksamheten. Avdelningen ansvarar också för lokalbokning, biljettförsäljning och visningar i Väven samt arbetar med kommunikation och marknadsföring av Kulturs verksamheter.

Bibliotek

Avdelningen bibliotek består av fem enheter. I Bibliotek Norr och Bibliotek Söder samlas de 10 närbiblioteken, där flertalet av biblioteken är placerade i skolor och är kombinerade folk- och skolbibliotek. Stadsbiblioteket i Väven är uppdelad i två enheter, Väven Lär och Väven Läs. I Väven Läs ingår också biblioteksbussen som servar förskolor, skolor, fritidshem och bostadsområden utanför tätorten. Sveriges depåbibliotek och lånecentral är den femte enheten som har ett nationellt uppdrag och är en statligt finansierad verksamhet.

Kvinnohistoriskt museum

Kvinnohistoriskt museum skapar utställningar, pedagogiskt program och programverksamhet till en bred allmänhet, nationellt och internationellt. Kvinnohistoriskt museum fokuserar i sin verksamhet och i sina utställningar på kvinnors historia ur ett könsmaktsperspektiv och har frågor om kön, makt, historia och identitet som genomgående teman.

Kulturskolan

I Kulturskolan kan barn och unga, 0–25 år, gå i teatergrupper, lära sig spela instrument, slöjda, sjunga i kör, prova på att filma och mycket annat. Vi erbjuder kommunens barn och unga en kvalificerad musik- och teaterundervisning av välutbildade pedagoger. Inga förkunskaper krävs. Kulturskolan har även öppen verksamhet, till exempel Skapande lördag, där barn och familjer gratis kan se föreställningar, skapa i ateljé och leka fritt i sagorummet.

Program

Programavdelningen består av konstverksamhet, program- och gästspel, kultur i skolan samt kultur för seniorer. Avdelningen säkerställer att verksamheterna, tillsammans med andra aktörer, levererar ett brett och högkvalitativt programutbud som välkomnar alla, oavsett förutsättningar eller förkunskaper.

Sidan publicerades