Norrsken över Umeå centrum och Umeälven.

Umeå är en mångfasetterad stad och det hoppas vi kommer återspeglas i allt som sker under 2022.

Var med i firandet

Vill du vara med och samverka när Umeå fyller 400 år?

Jubileumsåret har ett antal teman som ringar in vad vårt firande ska handla om. Alla arrangemang som genomförs inom ramen för Umeås 400-årsfirande ska gå att knyta till ett eller flera av våra teman.

 • Älvslandskapet
 • Blicka mot framtiden – ny teknik och innovation
 • Cirkulär ekonomi och hållbarhet
 • Demokrati
 • Staden Umeå fyller år
 • Umeå ur ett historiskt perspektiv

Du kan samarbeta kring en aktivitet eller ett arrangemang, med en verksamhet och/eller inom ett visst tema. I samtliga fall står du och din organisation eller ditt företag bakom samarbetet.

Har du en idé som du tycker skulle passa att vara en del i Umeås 400-årsfirande? Skicka in ditt förslag till oss. Projektledningen för Umeå400 beslutar vilka arrangemang som är en del av firandet. Sista dag att skicka in ditt förslag är 31 mars 2022.

E-post: umea400@umea.se

Tips vid arrangemang

När du planerar för ett arrangemang kan du få värdefulla tips och råd hos företags- och evenemangslotsarna i Umeå kommun.

Företagslots och evenemangslots

Grafisk profil och logotyp

Alla arrangemang som är en del av Umeå400 har tillstånd att använda logotyp och illustrationer för Umeå400. Logotypen får endast användas i kommunikation kring ert arrangemang. Ni har inte ett generellt tillstånd att använda logotypen i andra sammanhang.

Logotypen, tillsammans med instruktioner om hur den får användas, finns att ladda ner på vår webbplats.

Grafisk profil

Illustrationer

För att använda och ladda ner illustrationer, kontakta kommunikationssamordnare Elisabeth Lind för mer information.

E-post: elisabeth.lind@umea.se
Telefon: 090-16 16 02

Sök bidrag

Umeå400 har ett utvecklingsstöd som föreningar kan söka för att genomföra arrangemang eller projekt som ingår i firandet av Umeås 400-årsjubileum. Stödet gäller för insatser av tillfällig karaktär.

Stödet kan sökas av ideella föreningar som är registrerade i Umeå kommuns föreningsregister.

Umeå 400 år, tillfälligt utvecklingsstöd

Gemensamma utgångspunkter

 • Tar avstamp mot framtiden.
 • Fortsätter profilera Umeå som ledande kultur- och idrottsstad i Sverige.
 • Utveckla nätverk, marknadsföring och kommunikation. I detta arbete tar vi vara på guldkornen från Umeås kulturhuvudstadsår.
 • Ett 400-årsfirande med olika arrangemang som även ger positiva effekter för besöksnäringen.
 • Samverkan och delaktighet med olika aktörer, civilsamhället, föreningsliv, universitet och näringsliv.
 • En möjlighet att engagera sig redan under planeringsperioden 2021.
 • Olika samverkansmodeller kan utvecklas i dialog med Umeåborna.
 • Utgångspunkten är att blicka mot framtiden, det innovativa Umeå med fokus på hållbarhet, demokrati och en framtidshälsning från Umeåborna.
 • Det historiska perspektivet ska lyftas in i utformningen av jubileumsåret.
 • Älvslandskapet har hög prioritet i utvecklingen av året.

I all samverkan med Umeå400 gäller att respektera grundläggande mänskliga rättigheter* vilket bland annat handlar om att alla, oavsett kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning, religiös trosuppfattning och funktionsnedsättning, ska kunna delta på lika villkor. Medverkan inom ramen för Umeås 400-årsfirande kräver också att det är partipolitiskt obundet.

*Enligt FN:s konvention om mänskliga rättigheter. Pdf med sammanställning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Har du andra frågor eller vill komma i kontakt med oss på Umeå400-kontoret?

Mejla oss på umea400@umea.se

Sidan publicerades