Mer om framtidshälsningarna

Vad är det som engagerar dig och gör att Umeå har en särskild plats i ditt hjärta? Vad är Umeå för dig? Bli en del av Framtidshälsningen!

Under jubileumsåret vill vi fånga Umeåbornas egna berättelser och visioner. Umeåbor kan under året få dela med sig av sin personliga berättelse om stadens betydelse eller om förväntningar och visioner för framtidens Umeå. Berättelserna ska tillsammans skapa en tidsbild av Umeå 2022 och blir Umeåbornas hälsning till framtiden.

Berättelserna spelas in och publiceras här på webbplatsen umea400.se.

Vem kan lämna en framtidshälsning?

Du ska vara Umeåbo eller ha anknytning till Umeå. Ambitionen är att täcka in ett tvärsnitt av befolkningen. Umeå400-kontoret väljer utifrån de som anmält intresse en representativ mix av berättare.

Berätta om ditt Umeå

Vad är Umeå för dig? Vad tänker du om Umeå – nu, historiskt eller i framtiden? Vad hoppas och drömmer du om? Talen och berättelserna hålls på temat ”Mitt Umeå”, men vad som sägs bestämmer du som talare själv.

Kontakt

För frågor om framtidshälsningen:

Elisabeth Lind
kommunikationssamordnare, Umeå 400 år
elisabeth.lind@umea.se

Sidan publicerades