Nyhetsarkiv

 • Dåtid mötte nutid under jubileumsåret

  "En ambition i firandet av Umeås 400 år har varit att låta dåtid möta nutid för att peka mot en god framtid." Med de orden inleder inleder styrgruppen för Umeås...
 • 60 hälsningar till framtiden!

  Med 60 hälsningar från dagens till framtidens Umeåbor tar 400-åringen historien vidare. Här kan du lyssna på alla framtidshälsningar.
 • Med historien in i framtiden

  När Umeå skulle fylla 400 år som stad ville vi fira det med berättelser om Umeå. Stan i älvslandskapet som formats av människor och händelser under 400 år. Vi v...
 • Hur har stadsdelarna fått sina namn?

  Har du funderat på varför stadsdelar, gator och platser i Umeå heter som de gör? I en serie filmer om Sofiehem, Haga och Ålidhem berättar tidigare ortnamnshandl...
 • Hotelldrottningar i Umeå

  Blickar vi ut över landet för att se hur kvinnor tog sig fram som företagare i 1800-talets samhälle är det inte otroligt att Wilhelmina Skogh (1850–1926) från F...
 • Om klinkteknik och båtbyggaren Holger Vincent

  I december 2021 utnämnde UNESCO den nordiska klinkbyggda båttraditionen till att bli en del av mänsklighetens immateriella kulturarv. Denna artikel visar steg f...
 • Dagen då Umeå brann

  Måndagen den 25 juni 1888, blev en dag som Umeåborna knappast kunde glömma, även om de önskade att det gick. En brand som började i ett bryggeri vid Renmarksbäc...
 • Migration i kalla krigets skugga

  Jag kunde lika väl ha vuxit upp i Tyskland, Colombia eller USA. Men mina föräldrar valde Sverige och Västerbotten. Kanske av en slump, men det fanns också ett m...