Undermeny
Två män flottar timmer på Umeälven.

Timmerflottning på Umeälven - en vanlig syn i Umeå långt in på 1970-talet.

Historien om Umeå

Berättelsen om Umeå är allas berättelse. Den tillhör de invånare som har levt här i generationer och till dem som flyttar hit just nu. Det är berättelsen om hur människor en gång stannade upp här, bosatte sig och började leva sina liv. Berättelsen om hur man brukade jorden, hur nya generationer växte upp, och hur nya familjer bildades. Hur samhället formades, hur allt fler ville vara en del av platsen där vi bor.

Det är berättelsen om hur människor engagerar sig i samhällsbygget. Bildar föreningar, odlar intressen, utbildar sig. Hur musiken, konsten och litteraturen formar våra liv. Hur entreprenörer skapar företag och hur myndigheter etablerar sig i staden. Hur kompetens och bildning ger oss möjligheter och verktyg att möta våra samhällsutmaningar.

Några berättelser som Umeå kommun särskilt vill berätta om under jubileumsåret 2022 är de om älvslandskapet och dess betydelse för Umeå, i går, i dag och i framtiden. Vi vill även blicka framåt och beskriva ny teknik, innovationer och ny kunskap. Cirkulär ekonomi och hållbarhet är andra viktiga och centrala frågor för framtidens Umeå som vi vill lyfta.

Bidra till historien

Berättelsen om Umeå kan inrymma allt från vardagslivet till historiska larm om krig, om bränder, om armod, men också om glädje, förälskelser, gemenskap, utveckling och framtidshopp.

Nu när Umeå fyller 400 år vill vi höra dina berättelser.

Med hjälp av vår grafiska profil Öppnas i nytt fönster. vill vi ska skapa möjlighet för dig att sätta en stämpel på ditt bidrag till jubileumsåret och bidra till den gemensamma berättelsen. Skapa ett event, gör en film, skriv en text, kanske en bok. Dela med dig av dina bilder.

Här kommer några idéer på hur du och din organisation kan bidra till berättelsen om Umeå när staden firar 400 år.

Historien om Umeå

Under jubileumsåret vill Umeå kommun samla och sprida berättelser som handlar om Umeås historia, om det som har format Umeå och gjort staden till den plats där vi är i dag. Om föreningar, idrottsrörelsen, kulturen, kyrkligheten, politiken, om näringsliv, utbildning och myndigheter. Människoöden och händelser är självklart viktiga inslag, liksom älvslandskapets betydelse.

Vilken historia vill du berätta? Varför inte göra ett event, skapa en nyhet, eller en film som gestaltar det du vill bidra med. Med ett bra material så ökar möjligheten att sprida din berättelse.

En aktuell händelse

Planerar du för ett event eller annat inom din verksamhet/organisation/förening som bidrar till bilden av Umeå? Utöver dina egna kanaler får du gärna använda den gemensamma kalender som Umeå kommun tar fram för att lyfta jubileumsåret.

Viss bevakning av olika händelser kommer att ske under året, men gör gärna en nyhet, eller en film från eventet, tillsammans med fina bilder, så ökar möjligheten att sprida det du vill berätta.

En framtidshälsning

Norra Sverige är den region som EU bedömer ger sina invånare högst livskvalitet. Umeå kommun har ett högt ställt mål att vi genom en hållbar tillväxt ska bli 200 000 invånare år 2050.

Har din organisation en framtidshälsning? Den kan handla om de visioner som ni har för staden, hur den ska se ut, utvecklingen för er förening, för er bransch. För er idrott. Den kan handla om kultur, om utbildning, om framtidens yrken, eller den forskning som ska leda oss in i framtiden.

Det är upp till dig och din organisation att sätta formen för din framtidshälsning. Det kan vara såväl ett event eller en utställning, som ett hus eller en bok. Fantasin sätter inga gränser.

Hör av dig om du har funderingar kring din framtidshälsning!

Sidan publicerades