Två män flottar timmer på Umeälven.

Timmerflottning på Umeälven - en vanlig syn i Umeå långt in på 1970-talet.

Historien om Umeå

Berättelsen om Umeå är allas berättelse. Den tillhör de invånare som har levt här i generationer och till dem som flyttar hit just nu.

Det är berättelsen om hur människor en gång stannade upp här, bosatte sig och började leva sina liv. Berättelsen om hur man brukade jorden, hur nya generationer växte upp, och hur nya familjer bildades. Hur samhället formades, hur allt fler ville vara en del av platsen där vi bor.

Det är berättelsen om hur människor engagerar sig i samhällsbygget. Bildar föreningar, odlar intressen, utbildar sig. Hur musiken, konsten och litteraturen formar våra liv. Hur entreprenörer skapar företag och hur myndigheter etablerar sig i staden. Hur kompetens och bildning ger oss möjligheter och verktyg att möta våra samhällsutmaningar.

Några berättelser som Umeå kommun särskilt vill berätta om under jubileumsåret 2022 är de om älvslandskapet och dess betydelse för Umeå, i går, i dag och i framtiden. Vi vill även blicka framåt och beskriva ny teknik, innovationer och ny kunskap. Cirkulär ekonomi och hållbarhet är andra viktiga och centrala frågor för framtidens Umeå som vi vill lyfta.

 

Under jubileumsåret vill vi samla och sprida berättelser som handlar om Umeås historia, om det som har format Umeå och gjort staden till den plats där vi är i dag. Om föreningar, idrottsrörelsen, kulturen, kyrkligheten, politiken, om näringsliv, utbildning och myndigheter. Människoöden och händelser är självklart viktiga inslag, liksom älvslandskapets betydelse.

Sidan publicerades