Fem nävar som stöts ihop i överenskommelse.

Sök ekonomiskt stöd till din förening för projekt som firar Umeå 400 år.

Stöd till föreningar

Med start 18 maj kan ideella föreningar söka stöd för att genomföra arrangemang eller projekt som en del i Umeås 400-årsfirande. Det blir en sökomgång under våren och två under hösten.

Det ekonomiska stödet kan ideella föreningar som är registrerade i Umeå kommuns föreningsregister söka och det gäller sådant som har en tillfällig karaktär. Med stödet vill kommunen att fler ska ha möjligt att vara med i firandet.

Arrangemang och projekt kan till exempel knyta an till något av de teman som tagits fram för jubileet:

  • Älvslandskapet
  • Blicka mot framtiden
  • Cirkulär ekonomi och hållbarhet
  • Demokrati
  • Staden Umeå fyller år
  • Umeå ur ett historiskt perspektiv

Projekt och arrangemang som får stöd ska vara öppna för alla att delta vid och de ska genomföras i Umeå kommun. Det är också möjligt att söka stöd för en förstärkning eller extra programpunkt vid ett befintligt evenemang, till exempel en festival.

Här kan du läsa mer om stödet. Öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades