Sök stöd när Umeå400 växlar upp

Nu växlar Umeå400 upp med ett stöd för ideella föreningar att söka med start 18 maj. Med ett förstärkt ekonomiskt stöd som föreningar kan söka vid totalt fem sökomgångar vill kommunen att fler ska ha möjlighet att vara med i firandet.

Umeå400-projektet hoppas att många vill vara med i firandet och siktar på ett program som bygger på samverkan.

Det ekonomiska stöd som ideella föreningar kan söka är för att genomföra arrangemang eller projekt som en del i Umeås 400-årsfirande. Stödet går att söka fram till 15 maj 2022 för aktiviteter under jubileumsåret. Handläggning görs fem gånger under perioden.

Det ekonomiska stödet kan ideella föreningar som är registrerade i Umeå kommuns föreningsregister söka och det gäller sådant som har en tillfällig karaktär. Med stödet vill kommunen att fler ska ha möjligt att vara med i firandet.

Arrangemang och projekt kan till exempel knyta an till något av de teman som tagits fram för jubileet:

  • Älvslandskapet
  • Blicka mot framtiden
  • Cirkulär ekonomi och hållbarhet
  • Demokrati
  • Staden Umeå fyller år
  • Umeå ur ett historiskt perspektiv.

Projekt och arrangemang som får stöd ska vara öppna för alla att delta vid och de ska genomföras i Umeå kommun. Det är också möjligt att söka stöd för en förstärkning eller extra programpunkt vid ett befintligt evenemang, till exempel en festival.

Här kan du läsa mer om och göra ansökan.öppnas i nytt fönster


Kontakter för mer info

Dan Vähä
Projektledare
070-665 45 60
dan.vaha@umea.se

Robert Tenevall
Kulturkonsulent
090-16 16 22
robert.tenevall@umea.se

Sidan publicerades