Mosaik från Minerva of Peace i Library of Congress, USA

Eva Lindau och Bo Sundin får 2022 års Minervastipendier

Kulturnämnden har beslutat att 2022 års Minervastipendier går till Eva Lindau och Bo Sundin. Stipendierna, som består av 10 000 kronor vardera, går till två personer som på olika sätt bidragit till kulturell verksamhet i Umeå och Västerbotten.

Eva Lindau är skåning och kom till Umeå med omnejd i början på 1980-talet. Hon studerade vid Umeå universitet och kom tidigt att intressera sig för teater och var bland mycket annat producent vid Profilteatern.

Bo Sundin är från Stockholm och Umeåbo sedan 1980-talet. Han verkade vid Västerbottens museum i Umeå under åren 1978 till 1994 och där var han bland annat redaktör för tidskriften Västerbotten och byggnadsantikvarie.

Bo Sundin har ett stort kulturhistoriskt intresse och det visade sig inte minst nu i ingången till detta år 2022 då vi firar att Umeå fyller 400 år. Lagom till jubileet har han i boken Husen som överlevde Umeå beskrivit 35 byggnader i Umeå kommun som är skyddade enligt kulturmiljölagen och lyft fram deras tillkomst och historia i stor detalj.

Sidan publicerades