Skapande skola

Kulturaktörer kan sälja sitt utbud till Umeå kommun inom ramen för Skapande skola. Först och främst måste ert utbud uppfylla Kulturrådets krav.

Kulturrådets krav för Skapande skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Egna projekt

Rektorer, lärare och annan skolpersonal inom den kommunala grundskolan kan perioden augusti–december 2020 ansöka om egna projekt inför läsåret 2021/2022. Rektorer, lärare eller annan skolpersonal skickar in ansökan om eget projekt till samordnare för Skapande skola som sedan ansöker om pengar hos Kulturrådet. Efter besked från Kulturrådet fördelas beviljade pengar av samordnare och referensgruppen för Skapande skola i Umeå och de som ansökt om egna projekt meddelas om de får sina projekt beviljade eller ej.

För att sälja utbud genom eget projekt ska kulturaktörer vända sig till de kommunala grundskolor de vill sälja sitt utbud till. I dagsläget söker vi endast pengar för F–9.

Riktade satsningar

Varje år söker Umeå kommun efter projekt som ska ingå i de så kallade riktade satsningarna inom Skapande skola. Kulturskolan äger i dagsläget rollen som samordnare och ska boka kulturaktörer/utbud till samtliga elever inom förskoleklass, årskurs 2, årskurs 5, årskurs 8, årskurs 9, grundsärskolan och förberedelseklasser. Om du önskar sälja ditt utbud genom riktade satsningar kan du mejla in information om ditt utbud till henrik.sjoberg@umea.se.

13 november går Kulturskolan igenom det material som aktörer skickat in för att kunna presentera ett förslag på vad som ska bokas inom de riktade satsningarna. Förslaget presenteras till referensgruppen i mitten av december. Önskemål som samlats in från elever tas även i beaktning och ska ge inflytande på de beslut referensgruppen tar.

Samordnare för Skapande skola ansöker sedan om pengar för läsåret 2021/2022 hos Kulturrådet. Efter besked från Kulturrådet fördelas beviljade pengar av samordnare och referensgruppen för Skapande skola i Umeå mellan riktade satsningar och egna projekt. Samordnare kan skriva kontrakt med tänkta kulturaktörer först efter att pengarna fördelats.

Extra satsningar

Har du som kulturaktör ett utbud som starkt kan kopplas till mångfald, jämlikhet, tillgänglighet, HBTQ eller nationella minoriteter? Skicka gärna in ditt utbud till henrik.sjoberg@umea.se

Så fungerar Skapande skola

De kommunala grundskolorna i Umeå kommun söker årligen bidrag från Kulturrådet för att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Detta bidrag heter Skapande skola. I kommunen har man utsett en referens­grupp och en samordnare för Skapande skola.

Referensgruppen består av representanter från samtliga skolområden. Samordnarrollen ägs i dagsläget av Kulturskolan i Umeå.

Hur vi arbetar med bidraget

Egna projekt finns till för att främja och ge utrymme för skolpersonal att starta egna projekt som har efterfrågats av eleverna i en skolklass eller på andra sätt uppfyller specifika behov för olika grupper inom de kommunala grund­skolorna.

Riktade satsningar har som syfte att förse varje elev med minst fem möten med det professionella kulturlivet genom Skapande skola under skolgången. De riktade satsningarna ska även sträva efter variation gällande estetiska uttrycks­former och kan sammanfalla med de extra satsningarna. I huvudsak är det samordnaren för Skapande skola i samråd med referensgruppen som ansvarar för de riktade satsningarna, men olika samarbeten inom kommunen förekommer och uppmuntras.

Extra satsningar ska på olika sätt stärka mångfald, jämlikhet, HBTQ tillgänglighet och nationella minoriteter. Initiativ till extra satsningar kan komma från både samordnare, referensgrupp, elever eller enskilda lärare samt annan skolpersonal.

Jobbar du inom den kommunala skolan?

Besök Skapande skola på intranätet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades www.umea.se/skapandeskola