Umeå 400 år, tillfälligt utvecklingsstöd

Ansök senast 15 maj 2022.

Med utvecklingsstödet vill kommunen göra det möjligt för föreningar att genomföra arrangemang eller projekt som ingår i firandet av Umeås 400-årsjubileum. Stödet gäller för insatser av tillfällig karaktär under jubileumsåret 2022.

Stödet kan sökas av ideella föreningar som är registrerade i Umeå kommuns föreningsregister.

Om stödet

Stödet kan sökas för att genomföra tillfällig verksamhet som blir en del av firandet av Umeås 400-årsjubileum. Arrangemang och projekt kan till exempel knyta an till något av de teman som tagits fram för jubileet:

 • Älvslandskapet
 • Blicka mot framtiden
 • Cirkulär ekonomi och hållbarhet
 • Demokrati
 • Staden Umeå fyller år
 • Umeå ur ett historiskt perspektiv

Projekt och arrangemang som får stöd ska vara öppna för alla att delta vid och genomföras i Umeå kommun. Det är även möjligt att söka stöd för en förstärkning eller extra programpunkt vid ett befintligt evenemang till exempel en festival.

Så ansöker din förening

Föreningar kan ansöka om bidrag fram till 15 maj 2022. Handläggning kommer att ske fem gånger under perioden: 15 september och 15 november 2021 samt 31 januari, 15 mars, 15 maj 2022. En ansökan som kommit in efter något av datumen kommer att handläggas vid nästkommande period.

Ta gärna kontakt med Föreningsbyrån om du har en projektidé. Föreningsbyrån kan ge tips och råd kring hur du ska tänka kring ansökan.

Så redovisar din förening

Redovisningen görs digitalt i kommunens boknings- och bidragssystem senast det datum som anges när stöd beviljas. I regel en månad efter genomförd verksamhet. Dokumentera gärna med bilder, filmer, artiklar, nyhetsinslag med mera.

Villkor för stödet

Särskilt prioriteras tillfällig verksamhet och arrangemang som

 • engagerar barn och unga
 • anknyter till något av 400-årsjubileets teman
 • riktas till nya målgrupper för föreningen
 • främjar nya mötesplatser spridda över hela Umeå kommun
 • främjar människors aktiva deltagande och delaktighet.

Om arrangemanget går med vinst dras stödet från kommunen ner i motsvarande utsträckning.

Om föreningen har behov av att få förskottsutbetalning av stödet anges detta i ansökan och maximalt 50 procent av beviljat stöd kan då utbetalas i förskott till föreningen.

Krav på marknadsföring

Föreningen måste registrera sitt projekt i den kalender som Umeå 400 år hänvisar till via sin webbplats www.umea400.se Länk till annan webbplats.. Logotypen för 400-årsjubileet ska användas i såväl tryckt kommunikation som till exempel affischer eller annonser, som i digitala annonser. I sociala medier ska det framgå att projektet/arrangemanget ingår i och genomförs med stöd från Umeå 400 år.

Kom ihåg att föreningens uppgifter ska vara uppdaterade i kommunens föreningsregister efter senaste årsmötet för att stödet ska kunna betalas ut.

Ej bidragsberättigade aktiviteter

Vissa aktiviteter och kostnader är inte bidragsberättigade. Bidrag beviljas exempelvis inte till

 • stödgalor eller andra arrangemang för välgörande ändamål
 • gästspel, turnéer och resor utanför Umeå kommun
 • arrangemang med explicit partipolitiska eller religiösa syften
 • resor och studiebesök utanför kommunen
 • löner och arvoden inom den egna föreningen
 • studieförbund
 • löpande ordinarie verksamhet.

Länk till mer information om firandet www.umea400.se Länk till annan webbplats.

Mer information

Webbplats för 400 årsjubileet www.umea400.se Länk till annan webbplats.

Sidan publicerades